YouTube ช่องทางในการทำ Digital Marketing ที่น่าสนใจ

YouTube ช่องทางในการทำ Digital Marketing ที่น่าสนใจ

YouTube เป็นอีกหนึ่ง Platform ที่มีผู้คนใช้งานมากที่สุดในโลก โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านของวิดีโอ  Content ต่างๆ โดยในปี 2018 บริษัท Omnicore ได้มีการสำรวจผู้ใช้งานบน YouTube พบว่ามีบัญชีที่ใช้งานอยู่มากถึง 1.57 พันล้านบัญชี และมีการแชร์วิดีโอในแต่ละวันมากถึง 5 พันล้านคลิป

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า YouTube เป็นเว็บไซต์ที่มีคนใช้งานมากในแต่ละวัน ดังนั้นจึงอาจมองในเชิงธุรกิจได้ว่า เราสามารถทำสื่อโฆษณาบน YouTube เพื่อเป็นการกระจายและการโฆษณาสินค้าและบริการให้กับผู้คนได้รับรู้

ข้อดีของการทำ Digital Marketing Campaign บน YouTube

1.สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย เพราะในแต่ละวันคลิปวิดีโอถูกอัปโหลดไว้บน YouTube โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการได้ง่ายเพียงแค่ใช้การ Search ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านความรู้ ความบันเทิง รวมถึงรายการที่เคยฉายอยู่บนทีวีทั่วไป ก็นำมาลงใน YouTube

จนในปัจจุบัน YouTube สร้างผลกระทบให้กับวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนสามารถเข้าถึง YouTube ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นจะต้องดูผ่านโทรทัศน์อย่างเดียว ทำให้การใช้กลยุทธ์ทางการทำ Digital Marketing บน YouTube มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

2.สามารถสร้าง Awareness ให้แบรนด์ได้ เพราะYouTube ถือได้ว่าเป็นชุมชนสังคมออนไลน์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแบรนด์สามารถใช้ช่องทางนี้ ในการนำเสนอผ่านการทำ Content ประเภทวิดีโอที่ช่วยสร้าง Awareness ให้กับแบรนด์ได้ ตั้งแต่การนำเสนอแบรนด์ แนะนำสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านการสาทิต ให้ความรู้ หรือทำเป็นโฆษณาบน Channel ตัวเองได้

3.สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ การเป็นพื้นที่ในการโฆษณาได้ตรงความต้องการของกลุ่มคนที่ใช้งาน YouTube ถูกออกแบบมาให้รองรับกับการทำโฆษณาของธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้การโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการได้ ซึ่งจะทำให้การโฆษณานั้นตอบโจทย์ของคนที่สนใจในสินค้าและบริการนั้นได้เป็นอย่างดี

จากข้อดีข้างต้นจะเห็นได้ว่า YouTube เป็นอีกหนึ่ง Platform สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนทั่วไปและกลุ่มองค์กรใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทำให้การทำโฆษณาบน YouTube นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างง่ายและตรงเป้าหมาย

รูปภาพจาก Freepik

ซึ่งการโฆษณาในรูปแบบของวีดิโอนั้นจะสามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจและรับรู้ในเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อได้รวดเร็ว เพราะมีทั้งรูปภาพและเสียงประกอบกัน โดยพื้นฐานแล้วการฟังและการดูจะทำให้เกิดการรับรู้ได้เร็วกว่าการอ่านจึงทำให้เข้าใจในเนื้อหาโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบของการทำโฆษณาบน YouTube สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่คือ

1. การโฆษณาบนหน้าหลัก (Home page)

Masthead home เป็นการโฆษณาหน้าแรกของเว็บไซต์ YouTube ซึ่งจะแสดงเต็มพื้นที่ของความกว้างหน้าแรกของเว็บไซต์ใต้แถบค้นหา

TrueView in-Search เป็นการโฆษณาในหน้าค้นหาภายในเว็บไซต์ของ Youtube โดยเมื่อผู้ใช้งานค้นหาวิดีโอผ่านช่องค้นหา ก็จะปรากฏโฆษณาอยู่บนรายการวีดิโอที่ค้นหาได้

2. การโฆษณาในหน้าวิดีโอ (Watch page)

รูปภาพจาก YouTube
  • Display ads เป็นการโฆษณาในหน้าของวิดีโอโดยจะอยู่ทางด้านขวาของคลิปวิดีโอซึ่งจะอยู่เหนือวิดีโอแนะนำ
  • Overlay ads เป็นการโฆษณาในพื้นที่ของหน้าจอที่แสดงคลิปวิดีโอ โดยจะอยู่เป็นลักษณะของแถบด้านล่างของคลิปวิดีโอ
  • Skippable video ads เป็นการเล่นวิดีโอโฆษณาก่อนที่จะเป็นการเล่นวิดีโอจริงๆ โดยที่ผู้ชมสามารถกดปุ่ม Skip ในการข้ามการเล่นวิดีโอโฆษณาได้ หลังจากที่ดูวิดีโอโฆษณาไปแล้ว 5 วินาที
  • Non-Skippable video ads เป็นการเล่นวิดีโอโฆษณาก่อนที่จะเป็นการเล่นวิดีโอจริงๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถกดปุ่ม Skip เพื่อข้ามการเล่นวิดีโอโฆษณาได้ โดยส่วนใหญ่แล้ววิดีโอโฆษณาที่เป็นลักษณะของ Non-Skippable นั้นจะมีความยาวประมาณ 15-20 วินาที และจากนั้นก็จะเป็นการเล่นคลิปวิดีโอจริง
  • Bumper ads เป็นการโฆษณาที่คล้ายกับ Non-Skippable video แต่จะมีความยาวของคลิปวิดีโอเพียง 6 วินาทีเท่านั้น
  • Sponsored cards เป็นส่วนของการแสดงโฆษณาภายในหน้าจอที่แสดงคลิปวิดีโอ โดยที่จะแสดงในแถบด้านขวาของคลิปวิดีโอ ซึ่งผู้ชมสามารถกดคลิกที่การโฆษณานั้นได้เลย

3. การโฆษณาบนหน้าของเว็บไซต์รูปแบบอื่นๆ (Channel page)

รูปภาพจาก YouTube

การโฆษณารูปแบบ 360 องศา เป็นการทำวิดีโอในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้แบบมุมมอง 360 องศา โดยใช้งานการลากเมาส์เพื่อดูมุมต่างๆของวิดีโอ และยังรองรับการใช้งานแว่น VR headset (virtual reality) ที่จะให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เหมือนการเข้าไปอยู่ในวิดีโอนั้นแบบสมจริง

จากรูปแบบการโฆษณาจะเห็นได้ว่าผู้ที่สนใจที่จะลงโฆษณาบน YouTube นั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานในการโฆษณาบน YouTube ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการโฆษณาให้กับกลุ่มคนทั่วไปเป็นที่รู้จักกับสินค้าและบริการ

ดังนั้น การที่ทำคลิปโฆษณาหรือ banner ต่างๆ ที่ต้องการจะทำการโฆษณาบนเว็บไซต์ YouTube จะต้องคำนึงในหลายๆ ปัจจัย ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการให้โฆษณาแสดง และรูปแบบของการโฆษณาในเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการโฆษณาสูงสุด

ซึ่ง G-ABLE เองก็มีผู้เชี่ยวชาญในการทำ Digital Marketing ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Content ประเภทวิดีโอ รูปภาพ หรืออื่น ๆ เราก็พร้อมจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมให้กับทุกธุรกิจได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able
02-781-9333 หรือ
inquiry@g-able.comTop