Artificial Intelligence

Artificial

Intelligence


Artificial intelligence คือ

อาจจะเคยได้ยินกันบ้างในชื่อภาษาไทยว่า ปัญญาประดิษฐ์  หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต หลายๆคนคงเคยได้ยินคำๆนี้มาก่อนจากหน้าข่าวต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงแต่ด้านวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง หรือสามารถสรุปได้ง่ายๆว่า ปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่เหมือนกับสมองของมนุษย์นั่นเอง โดยทาง G-ABLE ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อที่จะนำเข้ามาช่วยในการต่อยอดความสำเร็จสำหรับหน่วยธุรกิจต่อไปในอนาคต

หากใครยังนึกภาพไม่ออก จะขอยกตัวอย่างที่เห็นกันได้ทั่วไปเช่นในภาพยนตร์ Sci-fi ที่ได้รับความนิยมหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Terminator, Surrogates หรือ iRobot ก็มีการนำหุ่นยนต์ซึ่งมี AI ทำให้มีพฤติกรรมเหมือนกับมนุษย์ ซึ่งในตอนนี้เรื่องที่เคยเห็นเฉพาะในภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแล้วบางส่วน

AI สามารถแบ่งนิยามการเรียนรู้ได้ง่ายๆ 4 กลุ่ม

1. Acting Humanly การกระทำคล้าย มนุษย์ เช่น

  • สื่อสารกับ มนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) เช่น การใช้เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร 
  • มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ โดยสามารถมองเห็น รับภาพได้โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (sensor)
  • Machine learning เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

2. Thinking Humanly การคิดคล้าย มนุษย์ ก่อนที่จะทำให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์เป็นศาสตร์ด้าน cognitive science เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิด

3. Thinking rationally คิดอย่างมี เหตุผล หรือคิดถูกต้อง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล

4. Acting rationally กระทำอย่างมีเหตุผล โดยจะตอบสนองต่อการกระทำแต่ละแบบโดยการนำเอาสภาพแวดล้อมเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย

โดยตัวอย่างล่าสุดคือ AI ของ Google (Deepmind’s AlphaGo) สามารถทำงานโดยการรับรู้และแยกแยะภาพและวิคราะห์คำต่าง ๆ ว่าคือภาพหรือคำนั้นหมายถึงอะไรได้ นอกจากความสามารถในการแยกแยะและการรับรู้แล้ว ยังมีความสามารถในการทำงานโดยการเรียนรู้ ซึ่งแผนกวิจัยของ Google นั้นได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ตัวเองในการเล่นเกมส์ที่ไม่เคยเล่นมากก่อน และ AI นั้นใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้การเล่นเกมนั้น จนในที่สุด AI ก็มีกลยุทธ์ในการเล่นเกมต่าง ๆ จนสามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ว

เห็นได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น ได้ขยับเข้ามาใกล้ตัวเราเข้าไปทุกขณะ ดังนั้นการที่เราเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีนี้นั้น ก็จะยิ่งทำให้เรามีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน หรือการใช้ชีวิต

Technology Review

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...

ในโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ เมื่อทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อน...