[Finished]Thailand Network Security Contest 2017 #10

[Finished]Thailand Network Security Contest 2017 #10

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 01/02/2017
12:00 pm - 3:45 pm

Categories No Categories


สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สสวท.) ร่วมกับบริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดโครงการการแข่งขัน Thailand Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10

โดยสสวท.และบริษัทจีเอเบิล ได้เล็งเห็นควมสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017 ขึ้น เพื่อเป้นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ‘180,000 บาท’

รอบชิงชนะเลิศพร้อมพิธีประกาศรางวัล 31 มีนาคม 2560

 

 

 Top