Strategy

Strategy

ปรับกลยุทธ์องค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อม Transform อย่างมีประสิทธิภาพ

Technology alone does not make things change. It is your strategy that make changes even the hardest things.

See how we work

Our recommendation

คำแนะนำที่ G-Able จะให้ คือต้อง Educate คนและทัศนคติของคนในองค์กรเป็นสำคัญ ควรเน้นเรื่อง People, Process, Technology ที่จะมาสอดรับเพื่อนำไปสู่การ Transform ที่ดี

1. People บุคลากร

ในยุคของ Digital Transformation การให้ความรู้บุคลากรและลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากทัศนคติ และความรู้ของคนยังไม่เข้าใจเทคโนโลยี หรือการนำไปใช้ ก็เท่ากับสูญเงินในการ Transform ไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพบเจอความเปลี่ยนแปลงมักจะตั้งข้อสงสัย หรือปฏิเสธก่อน เพราะไม่คุ้นชินกับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไป เราจึงต้องให้ทั้งฝ่ายคนในองค์กรและลูกค้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

 

ในมุมขององค์กร

แม้บริษัทจะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ หรือ มี Business Model ที่สุดยอด แต่คนในองค์กรไม่ตอบรับหรือเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เหมือนดาบที่คนไม่ยอมดึงออกจากฝักมาใช้

 

ในมุมของการให้ความรู้กับ End User

ลูกค้าในยุค Millennial จะสามารถเข้าใจและ adopt ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ เพราะพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการมากขึ้น จากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เน้นการ customize ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ติดตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตอนนี้เราเห็นได้ตาม Website e-Commerce ทั่วไป

แต่ลูกค้าในยุค Gen X , Gen Y หรือ ก่อนหน้านั้น ส่วนใหญ่จะยังชินกับรูปแบบของบริการเดิมๆ เช่น การไปที่สาขาธนาคารมากกว่าการใช้ Online Banking ด้วยความรู้สึกที่ว่า ถือเงินนั้นอุ่นใจกว่า ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้ากลุ่มที่เปลี่ยนยากที่สุด แม้กระแสการปิดสาขาธนาคารและการรณรงค์ของรัฐบาลที่จะให้หันมาใช้ Cashless Society แต่แค่เปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นไม่พอ

ฉะนั้น ทั้งองค์กร และภาครัฐควรส่งเสริม การทำ PR ให้ความรู้แก่ ลูกค้าและประชาชนให้มากขึ้น เมื่อทั้งเทคโนโลยีและความรู้ของคนไปด้วยกัน ก็จะเกิดเป็น Ecosystem ของการ Transform ที่ชัดขึ้น

2. Process กระบวนการ และแผนธุรกิจที่ดี

การสร้างกระบวนการและแผนธุรกิจที่ดี แทบเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้น Transform ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่แน่นพอ ธุรกิจก็อาจล้มเหลวในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่องค์กรต้องวางแผนถึงเป้าหมายและ KPI ที่ต้องการจะไป โดยต้องคำนึงด้วยว่าธุรกิจของคุณ เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ และ KPI ที่ตั้งไว้ มีความสอดคล้องกัน

 

ยกตัวอย่างเช่น คุณมี Resource ที่ไม่เพียงพอที่จะนำ CRM Solution มาใช้จัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ คุณต้องหาโซลูชันใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วย Integrate ระบบของคุณซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และเพิ่มยอดขาย และต้องวัดผลได้

 

เมื่อคุณได้เลือกบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ มันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดที่จะทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของคุณ ฉะนั้นแผนธุรกิจที่มั่นคง และ KPI ที่วางไว้จะทำให้บริษัทผู้ให้คำปรึกษาทำงานไปในทิศทางที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณมากที่สุด

 

G-Able เอง เมื่อเราเข้าไปให้คำปรึกษาลูกค้าที่อยากจะ Transform เราต้องเข้าไปทำ Assessment และ Workshop เพื่อค้นหา Business Goal ร่วมกันว่า ในการ Transform องค์กร ภาพสุดท้ายที่องค์กรอยากจะให้เป็นคืออะไร และช่วยวาง Roadmap ว่าภายใน 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี องค์กรต้องเห็นอะไร

3. Technology เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ด้วยความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อผลลัพธ์ทางด้านการบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีในองค์กร

 

ทว่าหากปราศจากการวางแผนธุรกิจและการวางแผนด้านความรู้กับบุคลากรที่ดีแล้ว การนำเทคโนโลยีไปใช้ ก็จะถูกใช้ไปในแบบ Silo (คือทำไปทีละสเต็ป) ซึ่งองค์กรมักจะละเลยว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น จำต้องมีทักษะที่หลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจองค์กร รวมถึงระบบปฏิบัติงานและ customer-facing (การไปปรับใช้กับลูกค้า)

 

เทคโนโลยีอย่างเดียว มักจะถูกนำไปใช้แบบไร้ประสิทธิภาพ และบ่อยครั้งที่มันไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเต็มขีดความสามารถ

การทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จ จะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเมื่อ ทั้งสามส่วนนี้สอดคล้องกัน

เมื่อองค์กรสร้าง Digital Strategy ขึ้นมา ก็ควรต้องทำให้สอดคล้องกับ IT Solutions ที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ KPI ของธุรกิจได้ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนที่แสดงว่าองค์กรได้ก้าวไปสู้การ Transform อย่างแท้จริง

Featured Experts

Sorry, no posts matched your criteria.


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital และ Modern Business

มุมมองของ G-Able

โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Technology, Strategy และ Creativity ของเรา

Meet an Expert

วางด้านกลยุทย์และโซลูชันที่ใช่ให้องค์กร ไว้ใจให้ G-Able ดูแล

พร้อมขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณ ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมและความรู้จากมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร

Top