Technology

Technology

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช่ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต

You know our future is defined by technologies. So do your enterprise.

ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเท่านั้น พูดถึงดิจิทัล ที่ G-Able เราคิดถึง 3 เรื่องด้วยกัน

Build

เทคโนโลยีที่จะช่วยเข้ามาสร้างให้ระบบการทำงานและการปฏิบัติการทางธุรกิจมีความคล่องตัว ฉับไว สามารถ Automate ให้ทำงานง่ายขึ้น เช่น Digital Platform ต่างๆ และระบบ Infrastructure

Grow

เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า เช่น Big Data ที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยวิเคราะห์ให้บริษัทสามารถจับจุดพฤติกรรมลูกค้าและออกแคมเปญการตลาดที่ตรงจุดยิ่งขึ้น หรือ Chatbot ที่พร้อมเข้ามาช่วยตอบรับความต้องการของลูกค้า 24 ช.ม.

Scale

เทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรเติบโต สามารถขยายอย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับการเติบโตและความเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อระบบต้องรับจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เช่น การเปิดจองตั๋วหนัง เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud ที่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ

เราบรรจงคัดสรรเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อธุรกิจยุคใหม่ บ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเป็น 3 กลุ่มโซลูชันที่จำเป็นต่อองค์กรชั้นนำ มาไว้ที่ G-Able แบบ One Stop

One-stop place for all the technologies you need for your modern enterprise

              เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะหันความสนใจให้เป็นอันดับแรกด้วยความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อผลลัพธ์ทางด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีในองค์กร ทว่าหากปราศจากการวางแผนธุรกิจและการวางแผนด้านความรู้กับบุคลากรที่ดีแล้วการนำเทคโนโลยีไปใช้ก็จะถูกใช้ไปในแบบ Silo (คือทำไปทีละสเต็ป) ซึ่งองค์กรมักจะละเลยว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นจำต้องมีทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจองค์กรรวมถึงระบบปฏิบัติงานและ customer-facing (การไปปรับใช้กับลูกค้า) บ่อยครั้งที่องค์กรนำเทคโนโลยีอย่างเดียวมานำการ Transform ซึ่งส่วนใหญ่เทคโนโลยีเหล่านั้นถูกใช้แบบไร้ประสิทธิภาพไม่เต็มขีดความสามารถของมัน G-ABLE เราไม่ได้ให้บริการแค่ตัวเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวแต่เรายังให้บริการที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญและเข้าใจในความหลากหลายตามธรรมชาติของธุรกิจซึ่งเราแบ่งเป็น 3 ประเภทโซลูชันดังนี้

Partner Solutions

กลุ่มโซลูชันจาก Partner Alliances เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมพร้อมองค์กรสู่ Digital Transformation

Modern Digital Solutions

“Digital Transformation” กลุ่มโซลูชันที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง

Enterprise Solutions

“Business Transformation” กลุ่มโซลูชันที่เน้นการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะ

Infrastructure Solutions

“Data Center Transformation” กลุ่มโซลูชันที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ซับซ้อนให้มีความง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นโซลูชันแรกเริ่มของ G-ABLE ซึ่งเป็นพื้นฐานเทคโนโลยีสำหรับองค์กรที่เรามีความเชี่ยวชาญสูง

Case Studies

ตัวอย่างสิ่งที่เราช่วยบริษัทชั้นนำ

ความต้องการของลูกค้า

“เราต้องการ Integrate ข้อมูลทางธุรกิจของเรา เช่น  Finance, HR, Supply chain ด้วย Unified Platform”

โซลูชันของเรา

Middleware Management

ความต้องการของลูกค้า

“ไม่ใช่แค่ข้อมูลภายในที่เราต้องการ Integrate แต่ยังรวมไปถึง ข้อมูลภายนอกจากลูกค้าของเราด้วย (External customers data)”

โซลูชันของเรา

ความต้องการของลูกค้า

“ข้อมูลเรามีเยอะมาก! เราจะเก็บข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอกขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไง โดยเฉพาะข้อมูลลูกค้า เราจะเข้าใจลูกค้าได้ยังไงว่าเขาต้องการอะไร  Data Security ของลูกค้าของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมาก”

โซลูชันของเรา

ความต้องการของลูกค้า

“เราต้องการสร้าง แคมเปญการตลาดที่ให้ Impact สูง จาก Insight ที่เรามี แทนการวางข้อมูลลงไปเฉยๆ”

โซลูชันของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital และ Modern Business

มุมมองของ G-Able

โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Technology, Strategy และ Creativity ของเรา

Meet an Expert

วางด้านกลยุทย์และโซลูชันที่ใช่ให้องค์กร ไว้ใจให้ G-Able ดูแล

พร้อมขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณ ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมและความรู้จากมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร

Top