HPE GREENLAKE ตอบรับการใช้งานด้านไอทีให้มีความยืดหยุ่น ลดต้นทุน และควบคุมให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วตามที่คุณกำหนด

HPE GREENLAKE ตอบรับการใช้งานด้านไอทีให้มีความยืดหยุ่น ลดต้นทุน และควบคุมให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วตามที่คุณกำหนด

 

“ไปถึงเป้าหมายที่ธุรกิจของคุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ด้วยระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบ Public Cloud และระบบ On-Premises ที่มีความยืดหยุ่น สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย”

 

ความสะดวกในการใช้งาน Public Cloud ทำให้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆถูกพัฒนาพร้อมใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่การจะได้รับประสบการณ์เหมือนเดิมแบบ On-Premise นั้นเป็นเรื่องยาก สองในสามของแอพพลิเคชั่นที่มียังคงเป็นแบบ On-Premise เนื่องจากมีเรื่องของ ต้นทุน, Data Gravity และความจำเป็นในการทำงานร่วมกันกับระบบอื่น ๆ จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ ยังคงย้ายจากแบบเก่าไปแบบใหม่หมดเสียทีเดียวไม่ได้ ผู้ใช้งานยังคงเผชิญกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการทางด้านไอทีที่ซับซ้อนไปทั้งสองแบบในการส่งมอบแอพพลิเคชั่นที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง การย้ายเข้าสู่ Cloud นั้นต้องอาศัยทรัพยากบุคคลที่มีทักษะพื้นฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้าน Cloud ซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่น้อยมาก เป็นผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและจำเป็นต้องมีระบบที่แยกต่างหากเนื่องจากใช้ระบบแบบผสม รวมถึงการที่องค์กรขาดการควบคุมและการมองเห็นถึงต้นทุนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะต้องเผชิญ 75% ของข้อมูลที่วางแผนจะสร้าง จึงถูกดำเนินการด้วยความกดดัน และเพิ่มให้มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

การให้บริการแบบครบวงจร (Everything-as-a-Service)

HPE GreenLake เป็นการให้บริการแบบครบวงจร (As-a-Service) สนับสนุนการรองรับ Workload ที่กำลังเติบโตได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึง HPE และเทคโนโลยีขององค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

 • Compute
  ตอบวัตถุประสงค์ในการทำงานทั่วไปจนถึงงานที่ต้องการประสิทธิภาพในการคำนวณสูง
 • Storage
  เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพร้อมความสามารถในการปรับขยายขนาดได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมใช้งานสูง
 • Private Cloud
  เพิ่มความคล่องตัวด้วยบริการ Cloud ต่าง ๆ ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยที่สุดของคุณ
 • Database
  ความสามารถในการปรับขยายขนาดเพื่อสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งที่สุด
 • Virtualization
  มอบความสามารถในการรองรับ Workload เสมือนจริงของคุณด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นและกำหนดขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
 • Backup
  ไร้กังวลเรื่องการสำรองข้อมูล, การป้องกันข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการพัฒนา (Dev) / การทดสอบ (Test)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Infographic เพิ่มเติม

Download HPE TH

More info about HPE GreenLake

ดาวน์โหลดเอกสาร

Credit: Hewlett Packard Enterprise (HPE)

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPE

 

ติดต่อทีมงาน G-Able เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPE GREENLAKE หรือขอทดสอบใช้งานระบบได้ทันทีที่
คุณ ลดาวัลย์ แพรสุวัฒน์ศิลป์ email: Ladawan.P@g-able.com

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact G-Able

065-719-3899 หรือ
inquiry@g-able.com


G-Able คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนอง ความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกภาคส่วนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายTop