Transportation & Logistic

Transportation
& Logistic

เพิ่มความพร้อมให้ระบบขนส่งสินค้าโลจิสติก ทั้งการดำเนินงานและจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

Industry Solutions

เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้วย Solutions ที่เหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นระบบ พร้อมการบริการแบบวิเคราะห์ เจาะลึก

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle

ทำให้การจัดการ Data Center ของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

พัฒนาระบบเชิงลึกเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านขององค์กร

ให้ทุกการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพไม่ตกหล่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Meet the expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
ให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างแท้จริง

Top