G-ABLE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู้วิกฤต COVID-19 สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นช่วยรักษาผู้ป่วย

G-ABLE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู้วิกฤต COVID-19 สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นช่วยรักษาผู้ป่วย

โลกกำลังเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 ที่คุกคามประชาชนในทุกประเทศ และแพร่กระจายไปทั่วทุกหัวระแหง ตอกย้ำถึงความจำเป็นของการต้องมีเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์เพื่อช่วยพยุงชีวิตคนไข้ นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ทุกภาคส่วนต่างต้องร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันควบคุมการระบาดอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเต็มที่

คุณสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทซีดีจี และประธานกรรมการบริหารร่วม กลุ่มบริษัทจีเอเบิล มอบเงินบริจาค 1,540,800 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือด้านการจัดซื้อเครื่องควบคุมอัตราการให้สารน้ำทางหลอดเลือด หรือ Infusion Pump ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 24 เครื่อง โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

G-ABLE มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเต็มที่

ด้วยรักและห่วงใยต่อทุกท่าน

G-ABLE

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ inquiry@g-able.com

Tags:


Top