G-Able ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยญชาญด้าน Application Performance Management ในงาน Dynatrace Perform 2018

G-Able ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยญชาญด้าน Application Performance Management ในงาน Dynatrace Perform 2018

คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าในปัจจุบัน แอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทในทุกธุรกิจมากขึ้น โดยธุรกิจมีแกนหลักเป็น แอปพลิเคชั่นไว้ช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ พร้อมสร้างผลกำไรให้กับองค์กร ดังนั้นหลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Application Performance Monitoring Service และ End-to-End Testing Service ซึ่งเป็นเรื่องของการทดสอบถึงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชั่น

G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้ให้บริการ IT Operation Management และผู้เชี่ยวชาญด้าน Application Performance Management ในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักและร่วมออกบูธในงาน “Dynatrace Perform 2018” เมื่อวันที่  20 กันยายน 2561 งานประจำปีของ Dynatrace พร้อมนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวกับ ITOM (IT Operation Management) โดยเน้นเรื่องของ Application Performance Monitoring Service และ End-to-End Testing Service  สำหรับ Application Performance Monitoring Service หรือ APM นั้นเป็น แอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน และต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ซึ่งนอกจาก APM จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในด้าน Operation แล้ว APM ยังเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจอีกด้วย  โดยหลักการการทำงานของ APM จะถูกออกแบบ (Framework) มาให้ตอบโจทย์ให้กับทีมแอพพลิเคชันที่คลอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End) และช่วยลดเวลาในการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบแอพพลิเคชัน และทีมไอทีสามารถแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดกลับไปยังผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

G-Able มีทีมงานระดับมืออาชีพที่คอยดูและและให้บริการด้าน ITOM ให้กับลูกค้ามายาวนาน เพราะเรามีบริการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน ซึ่งทีม Manage Service ของ G-Able มีสองส่วนดังนี้

  1. บริการติดตั้งและกำหนดค่าเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ (Implementation Service) ช่วยลูกค้าวางแผนและจัดหาเครื่องมือในการติดตามประสิทธิภาพในการทำงานของแอฟพลิเคชันของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในบริษัทหรืออยู่บนคลาวด์
  2. บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ (Maintenance support Service) G-Able เรามีบริการที่ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพหลังจากเริ่มใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีบริการบำรุงรักษาระบบในเชิงรุกด้วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

G-Able กับ Dynatrace

Dynatrace อีกหนึ่ง Partner รายสำคัญร่วมกับ G-Able เป็นผู้นำด้านและผู้เชี่ยวชาญระบบ Application Performance Management ที่พร้อมให้คำปรึกษาการด้าน Application Performance Management อย่างครบวงจรTop