G-Able ชวนแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือด้าน AI และ IoT ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

G-Able ชวนแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือด้าน AI และ IoT ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

G-Able ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ชวนนักเรียน นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) ในโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 ” ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เปิดเวทีผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

จากภาวะวิกฤติหลายอย่างที่โลกกำลังเผชิญอยู่ส่งผลให้บทบาทของเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน IoT และทางด้าน AI ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้คนและองค์กรให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต G-Able เล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งสองเทคโนโลยีนี้ จึงร่วมมือกับภาคีในการจัดแข่งขัน ช่วยพัฒนาบุคคลากรและเยาวชนไทยให้มีทักษะความสามารถด้านโทรคมนาคมและ ICT ยกระดับวิชาชีพของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2  คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2 สาขา ได้แก่ IoT (Smart NodeMCU) มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี Internet of Things เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล และ สาขา AI (Chatbot) เพื่อการพัฒนาแชทบอทและโปรแกรมสนทนาที่นำมาใช้ในการตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยนอกจากผู้ร่วมแข่งขันจะได้ทดสอบความรู้ทางภาคทฤษฏีแล้ว ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับ challenge ให้ใช้ความรู้และความสามารถมาแข่งขันภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ให้เทคโนโลยีใช้งานได้จริง

ผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

โครงการฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการแข่งขันและสมัครผ่านเว็บไซต์

https://contest.thaifstt.org/

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ICT Contest_Learn More

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781 9000 ต่อ 4532

หรือมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02 552 5200

อีเมล์ thaifstt@gmail.comTop