G-Able ชู Insurance Solutions นำเหล่าธุรกิจประกันภัย ก้าวสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ!

G-Able ชู Insurance Solutions นำเหล่าธุรกิจประกันภัย ก้าวสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ!

Overview

ก่อนจะสิ้นปี 2018 G-Able (จีเอเบิล) หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้พัฒนา, ติดตั้งตลอดจนถึงการให้บริการด้านระบบ IT, Total Solutions ในไทย จับมือร่วมกับ Veritas (Thailand) และ GIS SOFT ร่วมออกบูธ พร้อมเข้านำเสนอโซลูชั่นสำหรับกลุ่มประกันภัยโดยเฉพาะ ในงาน Thailand Insurance CIO Forum 2018 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya Hotel โดยมีทั้งหมด 5 โซลูชั่นด้วยกัน โดย G-Able เชื่อว่าทั้ง 5 โซลูชั่นที่เราร่วมกับเหล่าพาร์ทเนอร์ของเราอย่าง Veritas และ GIS SOFT จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาของเหล่าธุรกิจประกันภัยได้ โดยทั้ง 5 โซลูชั่นประกอบไปด้วย

ภาพบรรยากาศในงาน

1. G-Able | Veritas 360 Data Management – โซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรของท่าน สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. KUBDEE Solutions – โซลูชั่นจาก GIS SOFT ที่จะช่วยให้ท่าน เข้าใจ Customer Insight ได้มากขึ้น
3. G-Able Health Insurance Application – แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับบริษัท ประกันภัย
4. G-Able Taxircle Application – One stop service for e-Tax Solution โซลูชั่นที่ช่วยการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
5. G-Able Managed Security Service – เซอร์วิสโซลูชั่นที่จะช่วยธุรกิจประกันภัยลดความเสี่ยง และตรวจหาช่องโหว่ในการทำงาน

ซึ่งทั้ง 5 โซลูชั่นดังกล่าว G-Able และเหล่าพาร์ทเนอร์ ได้นำทัพทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะแต่ละโซลูชั่น มาพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอถึงโซลูชั่นที่เหมาะกับแต่ละองค์กร โดยการบริการของเรานั้นจะเข้าไปดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดจนบริการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแก่เหล่าลูกค้าของเรา จึงมั่นใจได้ว่า ลูกค้าของเรานั้นจะรับบริการที่ดีแบบครบวงจร พร้อมตรงตามความต้องการขององค์กรน่นอน!

เหล่าทีมงาน G-Able | Veritas | GIS SOFT

Solutions
สำหรับธุรกิจประกันภัยนั้น ต่างมีปัจจัยมากมายที่เจ้าของธุรกิจหรือองค์กรต่างต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการจัดการข้อมูลมหาศาลในองค์กร, ความรวดเร็วในการให้บริการเหล่าลูกค้าขององค์กร และที่สำคัญคือ การเข้าใจความต้องการหรือพฤติกรรมของลูกค้าขององค์กร เพื่อให้สามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่ง G-Able เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จับมือกับร่วมกับ Veritas (Thailand) และ GIS SOFT ร่วมนำเสนอ 5 โซลูชั่น ดังต่อไปนี้

1. G-Able | Veritas: 360 Data Management Solutions
360 Data Management นั้นเป็นแนวทางที่จะมาช่วยในการจัดการข้อมูลปริมาณมากในองค์กรให้มีความครบครันมากยิ่งขึ้น ถูกคิดโดย VERITAS โดยคำนึงถึงการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามพื้นฐานของข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นคือ ข้อมูลเชิงลึก ความพร้อมใช้งาน และการป้องกัน ไปผสมรวมกับองค์ประกอบ 4 อย่างของ 360 Data Management ได้แก่

Visibility and Control: สามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางนโยบายการจัดการข้อมูล ป้องกันการลบข้อมูลหรือสำเนาที่ไม่พึ่งประสงค์ รวมถึงการคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นในอนาคต

End to end resiliency: เพิ่มความสามารถที่มากกว่าการสำรองข้อมูลขององค์กร ด้วย Orchestration และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Optimization of resources: การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดสรรทรัพยากรในโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

Risk management: ระบุความเสี่ยงและประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เมื่อการจัดการข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นเมื่อต้องการวางรากฐานขององค์กรให้มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีอย่างเช่น 360 Data Management ซึ่งสามารถใช้ได้กับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่หลากหลาย ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

2. G-Able | GIS SOFT: KUBDEE Solutions
ทำให้บริษัทประกันภัยรู้จักลูกค้าของคุณได้มากขึ้น สามารถป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการขับรถของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และยังช่วยธุรกิจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ สำหรับนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันภัยรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI) บริษัทประกันภัยจะสามารถมอบสิทธิประโยชน์และรักษาลูกค้าชั้นเยี่ยมเอาไว้ได้ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี KUBDEE ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง

3. G-Able Health Insurance Application
ในโลกปัจจุบันยุค 4.0 และอนาคตข้างหน้านี้ คนเราหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ชีวิตยืนยาว มีสุขภาพดี เมื่อพูดถึงการรักษาพยาบาลที่มีความทันสมัยมากขึ้นแล้ว หลายคนคงนึกถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมาด้วย ทำให้เกิดความกังวลกับภาระต่างๆ ที่จะตามมา บริษัท G-ABLE ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจด้านประกันสุขภาพนี้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อประกันสุขภาพโดยเฉพาะ โดยมีฟังก์ชั่นตั้งแต่เริ่มทำใบเสนอราคา จัดทำกรม
ธรรม์ จนผลิตเป็นกรมธรรม์สำเร็จ ซึ่งจะเน้นเรื่องของความง่ายในการใช้งาน และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรองรับการขายกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นหลักของระบบประกันสุขภาพ
• รองรับกรมธรรม์แบบเดี่ยว และกลุ่ม
• 1 กรมธรรม์ (กลุ่ม) เลือกได้หลายแพคเกจ
• รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser ทั้งใน PC และ Tablet
• สนับสนุน 2 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ
• สามารถจัดรูปแบบความคุ้มครอง, แพคเกจ, เงื่อนไขการรับประกันภัยได้
• มีเงื่อนไขการรับประกันภัย เมื่อต้องการตั้งคำถามสุขภาพเบื้องต้น
• มีระบบสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ สินไหม
• การจัดการสินไหม รองรับแบบ Direct Claims, Credit Claims
• เชื่อมต่อกับระบบ Core ของบริษัทประกัน รวมถึงสามารถ integrate กับ 3rd party ผ่าน Web Service หรือ API ได้
• Import, Export ข้อมูลเบื้องต้นได้ เช่น ข้อมูลแพคเกจ, ข้อมูลโรค
• รองรับการต่ออายุกรมธรรม์ โอนต่ออายุ รวมถึงตั้งกฏการต่ออายุได้

4. G-Able Taxircle Application
One stop service for e-Tax Solution โซลูชั่นจาก G-Able ที่ช่วยการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยรองรับกระบวนการจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพกร เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมสรรพากร โดย Taxircle Application นั้นมีประโยชน์ดังนี้
1. ความถูกต้อง – ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานกฏระเบียบของหน่วยงาน
2. ความสะดวก – ช่วยให้ธุรกรรม e-Commerce ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
3. ประหยัดสถานที่ – ทำให้องค์กรประหยัดสถานที่จัดเก็บเอกสารและมีระบบจัดการบริการการจัดเก็บตามข้อกำหนด
4. ช่วยลดต้นทุน – ลดต้นทุกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพิมพ์ใบกำกับภาษีและใบรับ
5. ความรวดเร็ว – ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากร สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
6. ความปลอดภัย – ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ECM

5. G-Able Security Service
ที่จะช่วยในการ ตรวจหา และทดสอบ แอปพลิเคชั่นให้มีความมั่นคงปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานและค่าใช้จ่ายในการปิดช่องโหว่ หากตรวจพบในภายหลัง
โดย G-Able Managed Security Service นั้นมีจุดเด่นตรงที่
1. ผนวก 3 องค์ประกอบสำคัญทางด้านการจัดการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์เข้าด้วยกัน คือ บุลลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
2. เป็นผู้จัดหา และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า
3. ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ
4. มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
5. ใช้โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัย ของ NIST Cybersecurity
6. มีทีมวิจัยศึกษาภัยคุกคามด้านไซเบอร์ เพื่อหาแนวโน้มการโจมตี และวิธีการรับมือ

Partner
G-Able กับ Veritas
VERITAS อีกหนึ่ง Partner รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-ABLE ผู้นำและเชี่ยวชาญด้าน Backup หรือ Enterprise Infrastructure ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบ Backup Solution ระดับ Enterprise เพื่อร่วมต่อยอดธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสร้างกำไรมหาศาลแก่องค์กรของท่าน!
G-Able กับ GIS SOFT

บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด หนึ่งในคู่ค้าคนสำคัญของ G-ABLE โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Application Development Professional Service ในกลุ่มภาครัฐเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ web-based, desktop, และ GIS application สำหรับมือถือ โดยร่วมกับ G-Able นำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านให้ก้าวล้ำนำคู่แข่ง พร้อมสร้างผลกำไรอย่างมั่งคั่งTop