Microsoft x G-ABLE: HR Solution Day

Microsoft x G-ABLE: HR Solution Day

การเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยนำเทคโนโลยี หรือ digital มาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน (Digital Transformation)  ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับพนักงานในองค์กร นอกจากต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่เข้ามาอีกด้วย ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศในงาน

Microsoft จับมือ g-able ร่วมเจาะลึกงานความท้าทายการจัดการทรัพยากรบุคคลในโลกยุคดิจิตอล ในงานสัมมนา HR Solution Day เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากทั้งสองบริษัท

คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลง Digital Transformation ในองค์กร เมื่อธุรกิจได้เปลี่ยนองค์กรแบบเดิมไปสู่องค์กรดิจิติอลนั้น ควรปรับองค์กรให้มีความ Mobility มากขึ้น มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ลง Cloud เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และมีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับองค์กรรูปแบบเดิม คือ การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หรือเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างองค์กรแบบ Agile Organization ที่มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองสภาพตลาด คู่แข่ง สภาพแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้าในเทคโนโลยีต่างๆ

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาแบ่งปันในหัวข้อ “Future of Work in 2020” โดยเจาะลึกการทำงานของ HR ในยุค Digital Transformation ซึ่งสร้างความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก การทำ Digital Transformation ในองค์กรนั้น ส่งผลให้พนักงานในองค์กรต้องมีการปรับตัว และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิด People Transformation ภายในองค์กร และนำไปสู่ Culture Transformation ในท้ายที่สุด

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ควรสร้าง DNA ของพนักงานให้มีทั้ง Speed Agility และ Intelligence ส่วนประเด็นที่น่าจับตามองในยุคนี้ ได้แก่ IOT Explosion (internet of things) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) Advanced Analytics และ Robotics

คุณทนตวรรณ ดีลิ Senior HR Business Partner บริษัท จีเอเบิล จำกัด  ได้แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปัญหาที่พบต่างๆ ในองค์กร กระทั่งนำมาพัฒนาแอพพลิเคชัน “Adele” ทำหน้าที่เสมือน Digital HR Agent (Chatbot) ช่วยการแก้ปัญหา HR Pain Points ลดการทำงาน Routine และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลทำงานในเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรได้มากขึ้น

จากนั้นคุณยรรยงค์ สัจจาริยกุล Senior Business Analyst/Solution Specialist ได้แนะนำเทคโนโลยี Staffio ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการทำงานในปัจจุบันขององค์กรด้วยเทคโนโลยี สแกนใบหน้า (Face Regcognition) ซึ่ง Staffio ไม่เพียงแค่ช่วยในการสแกนหน้าเข้าออกงาน (Time Attendance) เพียงเท่านั้น ยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ความพึงพอใจของพนักงานในแต่ละวันได้อีกด้วย

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.comTop