จีเอเบิลมุ่งผลักดันไอซีทีสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตามรอยพ่อหลวงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

จีเอเบิลมุ่งผลักดันไอซีทีสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตามรอยพ่อหลวงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และสถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการ ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา Digital Economy I Community WIFI Network และ ICT | Mobility Application ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศ สาขา Digital Economy และ ICT  ตกเป็นของทีมจาก สถาบันวิชาการทีโอที และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 สาขาจะได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช โดยโครงการดังกล่าว มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน ทั่วประเทศ บรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และการสร้างมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

Date : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

Venue : สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 Top