จีเอเบิล ก้าวทันยุค Social Network โชว์เด็ด Oracle Big Data

จีเอเบิล ก้าวทันยุค Social Network โชว์เด็ด Oracle Big Data

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมงานสัมมนา “Oracle Engineered Systems Summit” นำเสนอผลิตภัณฑ์ Engineered System

ตัวใหม่จากออราเคิล “Oracle Big Data Appliance X5-2” โซลูชันที่ใช้ในการจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถประมวลผลได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะข้อมูลแบบ Unstructured ได้แก่ Digital Content ต่างๆ อาทิ ข้อมูลหรือข้อความจาก Social Network ทั้งหลาย นอกจากนี้ยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มของ ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Grand Millennium Sukhumvit BangkokTop