จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ร่วมผลักดันวงการแพทย์สู่ Innovative Hospital

จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ร่วมผลักดันวงการแพทย์สู่ Innovative Hospital

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจีเอเบิล นำโดย คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา) คุณศัศยา อร่ามสินทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 2 จากขวา) และคุณศิวปรียา ฤทัยธรรมรงค์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย (ขวาสุด) มอบเงินสนับสนุน มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดสร้างเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลคนไทยทุกวัย เพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต

กลุ่มบริษัท จีเอเบิล

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล คือผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 32 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบูรณาการและนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ
ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ จีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการ
ทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.g-able.com/contact-us/

Tags:


Top