จีเอเบิล เปิดตัว Biometric Authentication Platform โซลูชั่นการยืนยันตัวตนบนมาตรฐาน FIDO รายแรกในไทย

จีเอเบิล เปิดตัว Biometric Authentication Platform โซลูชั่นการยืนยันตัวตนบนมาตรฐาน FIDO รายแรกในไทย

การดำเนินธุรกิจปี 2559 ของจีเอเบิล เป็นไปตามนโยบายของ คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

ได้แถลงไว้เกี่ยวกับเป้าหมายหลักซึ่งโฟกัส 3 ด้าน ประกอบด้วย Big Data, Cloud และ Security หนึ่งในความเคลื่อนไหวด้าน Security ล่าสุดได้เปิดตัวโซลูชั่น Biometric Authentication Platform จากความร่วมมือในการพัฒนากับ HYPR Corp (ไฮเปอร์คอร์ป) จากสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนา Security ด้านการระบุตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงด้วย Biometric Technology ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก FIDO Alliance

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า ” ตั้งแต่ต้นปีได้ ลงทุนการวิจัยและพัฒนาด้าน Cybersecurity อย่างจริงจัง มีการตั้งกลุ่มธุรกิจ G-Security ประกอบด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่ Security Consulting Service, Security Implementation Service, Security Managed Service และ Security Sustainability Service การเปิดตัว โซลูชั่น Biometric Authentication Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไบโอเมตริกในการยืนยัน ตัวตนในครั้งนี้ เพื่อเสริมทัพบริการด้าน Security Implementation Service สร้างจุดแข็ง ด้วยการเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย Biometric Authentication Platform เป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจการเงิน หน่วยงานรัฐ และ บริการด้านสุขภาพ เพราะต้องการระบบความปลอดภัยสูง ซึ่งจีเอเบิลจะได้นำเสนอโซลูชั่น ดังกล่าวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าจะได้ลูกค้า 3-5 ราย ทั้งนี้ปัจจุบันการปกป้องข้อมูล ด้วยรหัสผ่าน หรือ Password ไม่เพียงพอ เพราะ ถูกโจรกรรมข้อมูลได้ง่าย ดังตัวอย่างการโจมตี ด้วยเทคนิค Social Engineering เป็นการหลอก ถามรหัสผ่าน ถามข้อมูลสำคัญ ฯลฯ ซึ่ง ประเทศไทยถูกแฮกข้อมูลมากที่สุดเป็นอันดับ สองของโลก ดังนั้นการยืนยันตัวตนที่มากกว่า รหัสผ่านเป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันปัญหา ดังกล่าวได้ดีกว่าเดิม “

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจ G-Security กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เสริมว่า ” เทคโนโลยีด้านไบโอเมตริก เป็นการยืนยันตัวตน วิธีหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากใช้ ข้อมูลชีวมิติทางกายภาพ ในการยืนยันตัวตน เช่น ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ม่านตา ใบหน้า ลายเซ็น ท่าเดิน เสียงพูด เป็นต้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม มากขึ้นในต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากสมาร์ทโฟน รุ่นใหม่บางรุ่นมีฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือ”

โซลูชั่น Biometric Authentication Platform เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกลุ่ม บริษัทจีเอเบิล กับ HYPR Corp สามารถติดตั้ง เสริมเข้าไปกับระบบความปลอดภัยเดิมที่องค์กร มีอยู่ โดยใช้เวลาเพียง 3-6 เดือน และมีค่าใช้จ่าย ที่ไม่สูง เป็นระบบ Token หรืออุปกรณ์พกพา ขนาดเล็กสำหรับส่ง One Time Password (OTP) คล้ายกับ Token ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สำหรับหลักการทำงานของ Biometric Authentication Platform มีระบบที่ซับซ้อน และ เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้ผู้ใช้พกพา Token เพียงชิ้นเดียวใช้ร่วมกันได้ทุกระบบ

Token ในโซลูชั่น Biometric Authentication Platform ได้รับการรับรองมาตราฐานของกลุ่ม FIDO Alliance ใช้ยืนยันตัวตนแบบชีวมิติทาง กายภาพได้หลายแบบตามความต้องการของ องค์กร เช่น ลายนิ้วมือ ลายเซ็น เสียง ฯลฯ ดังที่กล่าวมาTop