เปิดบ้าน G-ABLE เปิดศักยภาพนักศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ไอเดีย

เปิดบ้าน G-ABLE เปิดศักยภาพนักศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ไอเดีย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ คณาอาจารย์ และ นักศึกษาโครงการ Student Program คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดบ้านจีเอเบิลเป็นเวทีให้นักศึกษานำเสนอผลงาน “ Senior Project ” การนำเสนอผลงานดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม อาทิ Cloud ERP , Real Estate Investment decision Model  ฯลฯ ซึ่งทุกผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาที่นำเสนอนั้น ได้ผ่านสายตาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท จีเอเบิล จำกัด นำทีมโดย คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชั่นทางธุรกิจและบริการ ซึ่งคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา สู่การทำงานที่เปรียบเสมือนเวทีชีวิตจริงในอนาคต

 Top