จีเอเบิล ประกาศชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัย กรณีตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบเครือข่ายบริษัทฯ

จีเอเบิล ประกาศชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัย กรณีตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบเครือข่ายบริษัทฯ

เรียน     ลูกค้าทุกท่าน

จากเหตุการณ์ที่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ถูกโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันที จากนั้นได้มีการทำ Forensic Investigation ด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นระบบ โดยพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อกิจการภายในของบริษัทฯ และมีข้อมูลเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก อาทิ ข้อมูลสัญญาการเสนอขายสินค้า และบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลในระดับ Confidential ของลูกค้าในการถูกเข้าถึงแต่อย่างใด หากท่านต้องการรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่ง ด้วยความร่วมมือกับ Mandiant ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน Cyber Security ระดับโลก โดยการนำเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปกป้องความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น และเพื่อการขยายผลต่อไป

บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลสำคัญของลูกค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ เสมอมา และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ยืนหยัดในการปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันในเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีเอเบิล จำกัด

Tags:


Top