จีเอเบิล ประกาศเตือนภัย มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท จีเอเบิล จำกัด หรือ G-Able เพื่อหวังหลอกลวงเอาทรัพย์สิน

จีเอเบิล ประกาศเตือนภัย มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท จีเอเบิล จำกัด หรือ G-Able เพื่อหวังหลอกลวงเอาทรัพย์สิน

เรียน     ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท จีเอเบิล จำกัด หรือ G-Able เพื่อหวังหลอกลวงเอาทรัพย์สิน โดยการทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการติดต่อมาจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด หรือ G-ABLE ทางบริษัทฯจึงขอแจ้งเตือนว่าการกระทำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินคดีต่อผู้ที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯดังกล่าวจนถึงที่สุด

พฤติการณ์การหลอกลวง

  • ชักชวนให้ลงทะเบียนเข้าระบบในเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้น ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์อื่นอยู่
  • ชักชวนให้แอดไลน์ส่วนบุคคล เพื่อสอนวิธีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเร็ว เช่น ให้โอนเงินมาเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในเวลาอันสั้นในจำนวนเงินที่มากกว่า และในภายหลัง จะชักชวนให้โอนเงินมาในจำนวนที่มากขึ้นหรือชักชวนให้โอนเงินเพื่อเล่นเกม ก่อนที่จะไม่สามารถถอนเงินได้
  • เมื่อไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ จะอ้างว่าต้องชำระค่าภาษีอากรภาครัฐก่อนจึงจะสามารถเบิกถอนเงินได้หรือต้องโอนเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เงินเดิมคืนและผลตอบแทนที่มากกว่า

 

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-Able) ไม่มีนโยบายในการชักชวนให้บุคคลใดโอนเงินเพื่อการลงทุนหรือระดมทุนแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทราบว่า การกระทำนั้นไม่ใช่การกระทำของบริษัทฯ และอาจจะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยแอบอ้างชื่อเสียงของบริษัทฯหรืออ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการหลอกลวงเหล่านี้ และหากท่านพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบทางช่องทาง contactcenter@g-able.com หรือ 02-781-9333 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีเอเบิล จำกัดTop