จีเอเบิล คว้า 3 รางวัล Best Performance FY22 จาก Dell Technologies

จีเอเบิล คว้า 3 รางวัล Best Performance FY22 จาก Dell Technologies

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา บริษัทจีเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติจาก Dell Technologies ภายใต้งาน Dell Technologies Partner Business Conference  ซึ่งประกอบด้วย

  • Dell Technologies Partner Program 2022 -Best Performance Storage Business > สุดยอดในด้าน การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
  • Dell Technologies Partner Program 2022 – Best Performance Services Business > สุดยอดในด้าน การบริการที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
  • Dell Technologies Partner Program 2022 -Best Performance Unstructured Data Storage Solution > สุดยอดในด้าน โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

 

ภายในงานนี้ คุณชัยยุทธ ชุณหะชา Chief Executive Officer และคุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ Chief Go To Market Officer เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย จาก Dell Technologies และคุณฐิตพล บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย Dell Technologies ดังกล่าว ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ  ซึ่งทั้ง 3 รางวัลเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจีเอเบิลถึงความพร้อมของ
บริษัทกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับลูกค้า มีทีมงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท จีเอเบิล

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล คือผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 32 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบูรณาการและนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ
ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ จีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการ
ทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

Dell Technologies 

เป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายๆ ส่วนที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมเป็นบริษัทเทคโนโลยีหลาหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร ให้กับลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การติดตั้งและการซ่อมบำรุงเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.g-able.com/contact-us/Top