G-ABLE & MAT จัดกิจกรรม Insight Marketing Visit อัพเดตเทรนด์ การตลาดยุคใหม่บนโลก Digital

G-ABLE & MAT จัดกิจกรรม Insight Marketing Visit อัพเดตเทรนด์ การตลาดยุคใหม่บนโลก Digital

G-ABLE ได้ร่วมมือกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จัดงาน Digital Marketing in the Modern Landscape ณ ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange Center เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหลากหลายองค์กรชั้นนำเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

พร้อมกับคุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท G-ABLE รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience Center และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัท G-Able

G-ABLE Overview of Digital Strategy

ในหัวข้อแรกคุณปาจรีย์ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการนำ Digital Strategy ไปใช้งานกับกลุ่มธุรกิจในหัวข้อ “G-ABLE Overview of Digital Strategy” โดยคุณปาจรีย์ได้กล่าวถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ที่เข้ามาเป็นตักลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับลูกค้าผ่านการมาถึงของ Platform ว่า

“Digital Platform สามารถสร้าง Value ได้สูงและหลายทิศทาง โดยมีหัวใจสำคัญคือ ใช้เวลาสั้น ต้นทุนต่ำ ขยายตัวได้ไว ซึ่งเราสามารถสร้าง Platform ให้เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้านั้นให้เกิดขึ้นได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้านั้น ๆ พร้อมเกิด Feedback Loop ที่รวดเร็วด้วย”

“G-ABLE เป็นผู้ให้บริการแบบ Pipeline Business มาก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราโตไม่ได้ แต่เราสร้าง Digital Strategy ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา โดยที่ Digital Platform นั้นอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับ Business Direction ของแต่ละบริษัทด้วย” คุณปาจรีย์กล่าวเสริมถึงการใช้ Strategy ของ G-ABLE

คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท G-ABLE
คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท G-ABLE

Digital Business Strategy ของ G-ABLE มี 2 ส่วนได้แก่

1.Digital Strategy Optimization เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และรักษารายได้ที่มีอยู่ พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย

2.Digital Strategy Transformation เพื่อสร้าง New Business Model หรือใช้ Digital สร้างช่องทางรายได้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจได้

“G-ABLE แบ่งธุรกิจออกมาเป็น 3 ส่วนเพื่อใช้ Business Strategy ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ Existing Business Extended Business และ New Business ซึ่งเราไม่ควรที่จะนำธุรกิจทุกส่วนมาทำปนกัน ที่บริษัทส่วนใหญ่มักทำและเรียกว่า Digital Transformation ซึ่งเป็นคำที่กว้างมาก และไม่รู้ด้วยว่าจะทำเรื่องอะไร ในส่วนไหน”

คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท G-ABLE
คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท G-ABLE

ซึ่ง Action ในธุรกิจมี 5 อย่างและการทำ Marketing ก็มีส่วนสำคัญ ได้แก่

1.Company Investigate and Decide

2.Company prepare to sell

3.Company sells

4.Company fulfill on what they sold

5.Company report performance results

“ตอนนี้ G-ABLE นำ Digital Marketing ช่วยในเกือบทุกขึ้นตอน เมื่อก่อนเราคิดเองจากประสบการณ์ว่าเราจะทำอะไร แต่ไม่ได้สนใจความสนใจของลูกค้า ทำให้รายได้มีปัญหา Digital Marketing จึงเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ในหลายมิติและลูกค้าก็รู้จักเรามากขึ้นด้วยเช่นกัน ผ่านการวาง Strategy ต่าง ๆ ในทุกช่องทางในแต่ละ Touchpoint”

“ทุก Action ที่เราทำ ถ้าวัดผลไม่ได้เราไม่ทำ ซึ่งเราสามารถวัดผลได้จากระบบ Analytics ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้สามารถรู้ได้ว่าเราควรทำอะไรต่อไปผ่านการทำ Automation” คุณปาจรีย์กล่าวปิดท้าย

Advance Big Data Strategy for Marketing

ในส่วนต่อมา รศ.ดร.ธีรณี ที่จะให้ความรู้ในหัวข้อ “Advance Big Data Strategy for Marketing” โดยรศ.ดร.ธีรณีได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการใช้ Data ว่า “ในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลในการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับตัวสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเข้าหน้าเว็บไหน ดูเพจไหนนานเป็นพิเศษ คลิกปุ่มอะไรบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่ง Data ที่เราเก็บมาได้นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมของลูกค้า”

1

“ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะไม่เหมือนชุดข้อมูลแบบเดิม ๆ ที่เจอได้ตามฐานข้อมูลอีกต่อไป เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าของเราสร้างขึ้นมา อาจจะมาในแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือไฟล์เสียง จึงเป็นที่มาของ Big Data ”

การนำเทคโนโลยีมาใช้งานก็เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ 4 อย่างด้วยกัน การหาแหล่งรายได้ใหม่ การเพิ่มกำไรด้วยการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลิตผลในองค์กร และ การสร้างความยั่งยืนผ่านความพึงพอใจของลูกค้า

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience Center
รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience Center

“ตอนนี้การตลาดเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่ง Keyword ที่เราจะได้ยินกันบ่อย ๆ ก็คือ Customer Journey Customer Touchpoint ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป ที่มักจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งถ้าระหว่างทางเราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตาม Journey ของลูกค้า จะทำให้เราสามารถยิงแคมเปญของเราได้ตรงจุด ตรงใจ และตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกที่ถูกเวลา” รศ.ดร.ธีรณีกล่าว

11

สุดท้ายแล้วรศ.ดร.ธีรณีได้กล่าวสรุปทิ้งไว้ให้คิดว่า “การที่เราจะกลายเป็น Data Driven Company ได้นั้นเราต้องเริ่มจากการ Think Big และ Start Small การที่เราพูดถึง Big Data Analytics ไม่ใช่แค่เรื่องของ Marketing จะมีกระบวนการ Analytics อยู่คือการตาม Capture ข้อมูลและเอามาใช้ และการ Interpret ตั้งคำถามกับตัวเองให้ถูก และสุดท้ายเราจะเอา Data ไป Communicate ให้ใคร ”

และในส่วนสุดท้ายโดยคุณปณต ได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับ Modern Marketing ใน 4 ประเด็นสำคัญดังนี้ The Structure The Superstition The Strategy และ The Impact

ในหัวข้อแรก The Structure คุณปณตได้พูดถึงการเติบโตของ Digital Marketing ที่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่า “คนที่ตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้คือ Marketer ไม่ใช่ CIO แล้ว จึงเป็นการเกิดขึ้นของ CMTO (Chief Marketing Technology Officer) รวมไปถึงการเกิดขึ้นของ Marketing Landscape ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตามให้ทัน เพราะถ้าไม่เริ่มปรับตัวตั้งแต่ช่วงแรก ๆ จะทำให้ปรับตัวยากขึ้น”

ในหัวข้อที่สอง The Superstition คุณปณต อธิบายถึงการเข้าใจแบบผิด ๆ ที่ในอดีตคนส่วนใหญ่เคยเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing ว่า “Digital Marketing เคยถูกมองว่าเป็นแค่ทางเลือกในการทำการตลาดและคิดว่าการทำ Digital Marketing นั้นถูก แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะแพงกว่าการทำการตลาดแบบทั่วไปด้วยซ้ำ”

คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัท G-Able
คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัท G-Able

ในส่วนของ The Strategy คุณปณตได้ตั้งคำถามให้ผู้ฟังคิดตามว่า การที่จะให้ Digital นั้นเหมาะสำหรับทุกคนจริงหรือไม่? โดยคุณปณตได้ยกตัวอย่างการใช้ Machine ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากกราฟว่า ในบางครั้งการใช้เทคโนโลยีอาจไม่จำเป็นสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณปณตยังได้พูดถึงการเลือกใช้สื่อสำหรับการทำการตลาดอีกด้วยว่า ในยุคนี้ที่สื่อแบบ Paid Media แพงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงควรมีกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่ออย่างสมดุลและพยายามไม่พึ่งพา Paid Media จนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้ว Impact ที่ได้จาก Owned Media จะมีมากกว่านั้นเอง

คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัท G-Able
คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มบริษัท G-Able

และสุดท้าย The Impact ในการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกิจหรือ Impact คุณปณตได้กล่าวว่า การทำ Digital Marketing ควรเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดการทำ Marketing แบบองค์รวม และการทำ Digital Marketing ก็จำเป็นต้องส่งเสริมเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค หรือ Customer Journey ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ให้เกิดเป็น Loyalty Loop เพื่อสร้าง Impact ให้กับธุรกิจ

ภาพบรรยากาศในงาน

เกี่ยวกับ G-Able
G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล

Contact G-Able

www.g-able.com

inquiry@g-able.com

02-781-9333Top