G-Able พร้อมรับมือสู่การขับเคลื่อนไทยสู่ยุค FUTURE ECONOMY ในงาน BIG CHANGE TO BIG CHANCE

G-Able พร้อมรับมือสู่การขับเคลื่อนไทยสู่ยุค FUTURE ECONOMY ในงาน BIG CHANGE TO BIG CHANCE

คงไม่มีใครปฎิเสธคำว่า FUTURE ECONOMY (เศรษฐกิจในอนาคต)  ได้ เพราะตอนนี้โลกของเรากำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  หลายคนคงเตรียมรับมือไว้กันบ้าง แต่เราจะมีวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร  เราพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับดิจิทัลหรือยัง

G-Able  หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent ของไทย ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และเตรียมรับมือและก้าวไปสู่โลกของ FUTURE ECONOMY การเรียนรู้เร็วจะทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น เพียงแค่เปิดใจรับและเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่  23 – 25 กรกฎาคม  Paragon Hall  ที่ ผ่านมา จีเอเบิล เข้าร่วมงาน Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance เพื่อตอบรับนโยบายเพื่อแสดงถึงความพร้อมต่อการดำเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนองค์ไปไปพร้อมกับ Digital Economy จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ซึ่งในปีนี้  G-Able และ Cisco ได้ออกบูธร่วมกัน  นำ Cisco Firepower Next-Gen IPS and Cisco Threat Grid (Advanced sandboxing with threat intelligence) มาออกโชว์ในงาน ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ทาง G-Able ติดตั้งที่ ETDA และใช้งานอยู่จริง ส่วนของ Cisco Firepower Next-Gen IPS เป็น IPS แบบใหม่  โดยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ known และ unknown malware (Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูล สามารถส่งไฟล์ต้องสงสัยให้กับ Cisco Threat Grid เพื่อทำการจำลองสภาพแวดล้อม เพื่อทดสอบไฟล์ต้องสงสัยต่อไปได้

IPS (Intrusion Prevention System)  คือ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS (NGIPS) ของ Cisco Firepower ช่วยให้สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติและการป้องกันภัยคุกคามสูงสุด

เกี่ยวกับ  ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไป ตามความต้องการ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นลูกค้าคนคนสำคัญของทาง จีเอเบิล อีกด้วย

G-Able กับ Cisco

Cisco เป็นบริษัทชั้นนำด้านไอที อีกหนึ่งพาทเนอร์รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-Able ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการความปลอดภัย พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับคุณในทุกรูปแบบ  และมีความชำนาญด้านระบบเครือข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อร่วมต่อยอดธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสร้างกำไรมหาศาลแก่องค์กรของท่าน!Top