CBM Next100 “Data is the New Gold”

CBM Next100 “Data is the New Gold”

G-Able ได้รับเชิญจาก SCG บรรยายให้ความรู้เรื่อง Big Data ในงาน CBM Next100

บริษัท G-Able นำทีมโดย ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data Management & Advanced Analytics ได้รับเชิญจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)(SCG) ให้บรรยายในหัวข้อ “Data is the new gold” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารและหัวหน้าแผนกในภาค CBM (Cement-building materials) กว่า 200 คน ภายในงาน CBM Next100 ที่ SCG บางซื่อ อาคาร 100 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data Management & Advanced Analytics

 

การบรรยายของดร.ศิษฏพงศ์ ประกอบไปด้วย 4 หัวเรื่องหลัก ได้แก่

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Data Analytics
  2. ประโยชน์ทางธุรกิจของ Data Analytics
  3. ตัวอย่างเคสจากธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
  4. สถาปัตยกรรมของบิ๊กดาต้าโซลูชัน (Solution Architecture)

 

โดยมีเนื้อหาใจความโดยสรุป ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Data Analytics

สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Analytics ดร.ศิษฏพงศ์ ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Data, Information และ Knowledge, คุณสมบัติของ Big Data รวมไปถึงโมเดลการสร้าง Digital-driven organization หรือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ประโยชน์ทางธุรกิจ และตัวอย่างเคสต่างๆ

ดร.ศิษฏพงศ์ ได้ชี้ถึงความแตกต่างระหว่างที่มาของข้อมูล, โจทย์ทางธุรกิจ, ความแตกต่างของการประยุกต์ใช้ และปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคิดก่อนจะนำเรื่อง Big Data และ Data Analytics มาใช้ มีการยกเคสประสบการณ์ที่หลากหลายของบริษัท G-Able ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภท การสื่อสารโทรคมนาคม, ค้าปลีก, การผลิต ฯลฯ

ซึ่งใจความสำคัญที่ฝากไว้ให้กับผู้ฟัง คือการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจนก่อน นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างในเคสน่าสนใจต่างๆ เช่น การทำ Customer 360, โอกาสของการใช้ Internet of Things เพื่อเก็บ Data และการใช้ Data เพื่อป้องกันการฉ้อโกง (Fraud) รวมถึงพูดคุยโต้ตอบกลับผู้เข้าร่วมงานจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ให้คิดในเคสของตัวเอง

 

สถาปัตยกรรม

ดร.ศิษฏพงศ์ ได้เปรียบเทียบวิธีแบบดั้งเดิม และแบบ Machine Learning มีการอธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาทของ Data Scientist, Data Engineer และ Data Analyst รวมไปถึงแนะนำหน้าตาของสถาปัตยกรรม และการเลือกประยุกต์ใช้จาก Business Use Case ยกตัวอย่างทั้งในไทยและต่างประเทศ

 

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณนิธิ ภัทรโชค VP-Building Products and Distribution Business บริษัท SCG มอบของที่ระลึกให้กับคุณ วรรณา ศฤงคารบริบูรณ์ Senior Vice President และดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data Management & Advanced Analytics

(เรียงภาพจากทางซ้าย คุณคุณวินิจ วิจิตรธนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานสินเชื่อและการเงิน บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจาก G-Able ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data Management & Advanced Analytics คุณวรรณา ศฤงคารบริบูรณ์ Senior Vice President คุณธีรวัฒน์ สุขเลิศ Senior Vice President of Strategic Account Sales และคุณบุญชัย พัฒนธนานนท์ Executive Consultant)

 

ภาพบรรยากาศงาน

สามารถดาวน์โหลดสไลด์ในงานได้ที่

 

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชัน Big Data / Data Analytics สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Contact G-ABLE

Tags:


Top