G-Able | CA Technologies นำเสนอ Continuous testing เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสู่ระดับสากล

G-Able | CA Technologies นำเสนอ Continuous testing เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสู่ระดับสากล

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา CA Technologies ผู้นำด้าน Software ชั้นนำของโลก จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ Build to Change Solution Day โดยภายในงาน ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากทีม CA Technologies ได้นำเสนอ Solutions หลักของบริษัทให้แก่ผู้ร่วมงานมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น Security, APIM, Continuous Testing, Agile Operations, Agile Management และ Mainframe ซึ่ง G-Able ได้ร่วมออกบูธพร้อมนำเสนอโซลูชั่น Continuous Testing เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบ Application ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถแข่งขันในตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

โดย G-Able ได้นำเสนอภายใต้ธีม End-to-End Continuous Delivery Ecosystem พร้อมยกตัวอย่างถึง Service Virtualization Use Case ที่น่าสนใจโดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากหล่าผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ G-Able ยังได้จัดเตรียมทัพทีมงานผู้เชี่ยวชาญนำเสนอทั้ง Solutions และ Service ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์แก่ทุกองค์กรของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ Modern Software Factory

G-Able กับ CA: Continuous testing solutions

G-Able ร่วมกับ CA Technologies เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น เพราะถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญแห่งยุคดิจิตอลที่จะช่วยขับเคลื่อนพร้อมต่อยอดธุรกิจให้กับองค์กร ในปัจจุบันพบว่าแอฟพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยองค์กรต่างๆ นั้นมีจำนวนมหาศาล มีความซับซ้อน และยังเชื่อมโยงกับแอฟพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย กระบวนการทดสอบจึงเป็นนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าแอฟพลิเคชั่นที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานนั้น มีประสิทธิภาพและต้องเกิดข้อผิดพลาด หรือ Defect น้อยที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะใช้วิธีทดสอบแบบดั้งเดิม (Manual Testing) เพราะการใช้วิธีการดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้า สูญเสียโอกาสและสามารถในการแข่งขันในตลาด

ซึ่งในปัจจุบัน G-Able ได้ร่วมมือกับ CA พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีที่สามารถโจทย์ และความต้องการในเรื่องของ Continuous Testing ขึ้น โดยมีองค์ประกอบดังนี้

        CA Test Data Manager ระบบในการจัดการและบริหารข้อมูลที่ใช้สำหรับการทดสอบ: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับแบบทดสอบที่มีอยู่นั้น ระบบจะสร้าง Synthetic Data ขึ้นเมื่อต้องการใช้งาน และยังสามารถกำหนดการทำ Data Masking สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรเครดิต ได้

        CA Agile Requirements Designer ระบบที่ช่วยสร้างแบบทดสอบ หรือ Test Case Optimizer ผ่าน Visual Flowchart Model: โดยผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าแบบทดสอบจะครอบคลุมตรงกับความต้องการ หรือ เงื่อนไขในการทดสอบได้อย่างครบถ้วน ลดความซ้ำซ้อนของแบบทดสอบ พร้อมรองรับการทำ Automated Script ทำให้การทดสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบแก่ลูกค้าอีกด้วย

        CA Service Virtualization ระบบที่ช่วยสร้างเซอร์วิสจำลองหรือเซอร์วิสเสมือน: ระบบนี้ใช้ในการพัฒนาหรือทดสอบแอฟพลิเคชั่นที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ระบบไม่พร้อมให้ใช้งาน, มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในกรณีที่ต้องเชื่อมต่อกับ Third-party Service โดย CA Service Virtualization จะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด (Time-To-Market) ได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพบรรยากาศภายในงาน

G-Able กับ CA Technologies

CA Technologies อีกหนึ่ง Partner รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-Able ช่วยให้คำปรึกษาด้าน Solutions ที่พร้อมตอบโจทย์ในทุกองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ!  

 Top