G-ABLE ชู Banking Appraisal Application หนุน PAC ประเมินสินทรัพย์ได้รวดเร็วและแม่นยำ

G-ABLE ชู Banking Appraisal Application หนุน PAC ประเมินสินทรัพย์ได้รวดเร็วและแม่นยำ

ชูระบบการประเมินสินทรัพย์เดิมสู่ระบบดิจิทัล โดยใช้แอปพลิเคชัน Banking Appraisal ซึ่งพัฒนาโดย G-ABLE ในโปรเจค SMAP (Smart Appraisal) ของทางบริษัท โปรเกรส แอพเพรซัล จำกัด(Progress Appraisal Co., Ltd.) หรือ PAC  ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการประเมินราคาทรัพย์สิน ในเครือของธนาคารกสิกรไทย

G-ABLE นำเสนอแอปพลิเคชัน Banking Appraisal แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจการประเมินบ้านและที่ดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยคำนวนรายละเอียดในทุกมิติ และประมวลข้อมูลทำเลที่ตั้งผ่านระบบแผนที่ของ ESRI ซึ่งมีข้อมูลพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่จัดสรร  และสนามบิน ที่มีประสิทธิภาพ มีความละเอียด โปร่งใส ชัดเจน  ซึ่งทำให้ลดเวลาการประเมินสินทรัพย์ อาทิ การเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่  การประเมินเบื้องต้นที่ง่ายขึ้น  

ทั้งนี้ นอกจากแอปพลิเคชัน Banking Appraisal แล้ว ทาง PAC  ยังเลือก G-ABLE สนับสนุนการทำ Services Adoption เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานบริการได้มากขึ้น ถือเป็นการพัฒนาแบบ Inside out  ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี Transform คุณภาพงานบริการแบบยกระดับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย

PAC  ถือเป็นบริษัทให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินรายแรกของไทยที่ได้นำเทคโนโลยี Digital Application มาผลักดันการ Transform ระบบงานของค์กรในงานการประเมินทรัพย์สิน ซึ่งไม่นับรวมสถาบันการเงินอื่นๆ  ที่ตอนนี้เริ่มให้ความสนใจที่จะนำ แอปพลิเคชัน Banking Appraisal  เข้ามาใช้ในระบบการประเมินสินทรัพย์มาขึ้นTop