G-ABLE ร่วมกับ Google Thailand จัดบรรยายพิเศษให้กลุ่มผู้บริหาร Digital Advertiser ประเทศเกาหลี

G-ABLE ร่วมกับ Google Thailand จัดบรรยายพิเศษให้กลุ่มผู้บริหาร Digital Advertiser ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 พฤจิกายนที่ผ่านมา บริษัท G-Able ในฐานะ Google Premier Partner ได้มีโอกาสร่วมกับ กูเกิล ประเทศไทย จัด Knowledge Sharing Session ให้กับกลุ่มผู้บริหารจากสมาคมดิจิทัลเอเจนซีประเทศเกาหลี โดยคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชั่นกลุ่มบริษัท G-Able ได้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้โดยสรุปได้ดังนี้

G-Able ได้ขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกปัจจุบันโดยการเปิดแผนก Digital Marketing โดย G-Able ด้วยความที่เป็นบริษัท IT ชั้นนำของประเทศไทยมายาวนาน ทำให้มีเทคโนโลยีต่างๆที่พร้อมจะรองรับการทำ Digital Marketing อย่างครบวงจรตั้งแต่ Big Data Solutions ไปจนถึงเครื่องมือ Social Listening

เทรนของการทำการตลาดในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนไปมาก โดยการทำการตลาดนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจอย่างเดียว แต่เป็นการใช้ Digital Technology ในการสร้าง New Business Model เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วย การทำการตลาดในโลกปัจจุบันคือการนำ Platform Online ต่างๆมาใช้เพื่อเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน

 

โดยคุณปณตได้ยกตัวอย่างว่าการที่ผู้บริโภคหนึ่งคนจะทำการซื้อสินค้านั้น journey จะเริ่มต้นตั้งแต่การ search หาข้อมูลของสินค้าไปจนถึงการตัดสินใจซื้อบนอินเทอร์เนตทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะทำการตลาดจะต้องคำนึงถึง journey ของผู้บริโภค เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในทุกการตัดสินใจ

นอกจากนี้ทีมงาน G-Able โดยคุณคชวัตร วารินทร์ Web & Platform Developer ยังได้นำเทคโนโลยีต่างๆของ G-Able มาแสดงให้กลุ่มผู้บริหารดูพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของ Tools ต่างๆในการใช้ทำ Digital Marketing โดยได้รับความสนใจมากมายจากกลุ่มผู้บริหารจากสมาคมดิจิทัลเอเจนซีประเทศเกาหลี

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.g-able.comTop