G-Able บรรยายในงาน AIS “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics”

G-Able บรรยายในงาน AIS “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics”

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data Analytics ในการช่วยพัฒนาการประมวลผลข้อมูลดังนี้

“การสร้าง Database คือการสร้าง Technology ที่จะเก็บ Data ให้เป็น Base ในที่เดียว ซึ่งสามารถที่จะเก็บเป็นระเบียบ Structure จนถึงสามารถเอามาใช้งานได้ง่าย ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics คือ Process คือขั้นตอนที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเหล่านั้น เพื่อมาถึง Conclusion ถึงผลสรุป Big Data Analytics เข้ามาตอบโจทย์โดยการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายช่องทางได้ในเวลารวดเร็ว”

คุณณัฐนภัสอธิบายถึงการที่เทคโนโลยี Big Data ช่วยพัฒนา Data Analytics ใน 3V ได้แก่

(1) Volume – ความสามารถในการเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลได้มากขึ้นถึงหลาย Gigabytes (GB) และหลาย Terabytes (TB) ต่อวัน และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้มากขึ้น เช่น 24 เดือนย้อนหลัง

(2) Velocity – ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบ Real-time

(3) Variety – ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแหล่ง ช่องทาง และรูปแบบ เช่น ฐานข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขาย ทั้งจากแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไซต์ ในรูปแบบของข้อความ ภาพ วีดีโอ และอีเมล เป็นต้น

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเชิงลึกแบบ Descriptive Analytics ดังกล่าวแล้ว Big Data Analytics ยังสามารถช่วยทางด้าน Predictive Analytics หรือการ Forecast เหตุการณ์ สถานการณ์ และปัญหา และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์การสามารถวิเคราะห์วิธีป้องกัน แก้ไข และวางแผนได้

“ในยุค Data Driven ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วย Data ระดับผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้น จากข้อมูลที่เห็นในหลายๆ มุมขึ้น ในส่วน Operations สามารถลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ในการตอบปัญหาลดลง รวมไปถึง Marketing สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ เมื่อเรารู้พฤติกรรมลูกค้า ความชอบของลูกค้า นอกเหนือจากกลุ่มอายุ เช่น ชอบเล่นเกมไหม เราก็สามารถจัดกลุ่มลูกค้า แบ่งเป็น ​Persona และสร้าง campaign ใหม่ๆ หรือแม้กระทั้ง products และช่องทางใหม่ๆ ออกสู้ตลาด” คุณณัฐนภัสกล่าว

ในการบรรยายหัวข้อ “The Ways that Big Data is Changing the Business World: How to Practically Apply Big Data Technologies in Your Business Departments” คุณปณตกล่าวว่า

“เมื่อ Digital Disruption เข้ามา ทุกธุรกิจก็ต้องปรับตัว และเมื่อเราจะ Go Digital แน่นอนหนึ่งในสาระสำคัญคือเรื่องของ Data ซึ่งเทคโนโลยีมีหน้าที่ช่วยให้เราเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าเทคโนโลยีคือเรื่องของ Culture และ Principle ซึ่งเป็นบทบาทที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน”

คุณปณตอธิบาย Digital Disruption Movement ในระดับหน้าที่ทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ (Business Functions) ในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะความสำคัญของความรู้ทางด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ Marketing, Sales, HR และ Operations

“อย่างที่เห็นจากการขับเคลื่อนทางธุรกิจทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เราก็รู้ว่า Knowledge แบบ Silo นั้นไม่เพียงพอ ต้องเป็น Knowledge แบบบูรณาการ หรือ Holistic มากขึ้น ถึงแม้เราเป็นคนทำด้านเทคนิก เราก็ต้องมีความรู้เรื่อง Business แน่นอนคนที่ทำงานด้าน ​Business ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิกก็อยู่ไม่ได้”

นอกจากนั้นคุณปณตได้เล่าประสบการณ์ของ Data Driven Culture จากการที่ G-Able บริการด้าน Digital Marketing ให้กับลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรม ในวิธีการพูดคุยที่เน้นการใช้ Data เช่นการใช้ Real-time Dashboard ของ Social Analytics และ Ads Analytics เพื่อ Support ความคิดเห็น และคำแนะนำ ที่นำเสนอให้ลูกค้า ทั้งนี้ คุณปณตแนะนำว่าไม่ควรกลัวการมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากลูกค้า เพราะว่าการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการเข้าใจความต้องการและจุดประสงค์ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

คุณณัฐนภัสกล่าวถึงความนิยมของการใช้ Big Data Analytics ที่เพิ่มขี้นมามากกว่า 40% ในสามปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปดังนี้ “ทั้งหมดทั้งมวลคือการนำประโยชน์ของ Big data analytics มาใช้ ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่เท่านั้น องค์กรกว่า 60% ในปี 2018 เริ่มทำแล้ว พวกท่านจะเริ่มทำหรือยัง ขอบคุณครับ”

 Top