G-ABLE โชว์ BlackstoneOne ในงาน OWASP Day

G-ABLE โชว์ BlackstoneOne ในงาน OWASP Day

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้ร่วมงานสัมมนา OWASP Day : Let’s Secure โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ความรู้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการรักษาความปลอดภัย บนแอพพลิเคชั่น โดยทางบริษัทฯ ได้นำเสนอเทคโนโลยี BlackstoneOne เครื่องมือสำหรับสแกนหาช่องโหว่ในระดับขั้น ของเน็ตเวิร์ค เซิร์ฟเวอร์ และเว็บแอพพลิเคชั่น แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง มี Dashboard แสดงผลและมีการสร้างรายงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมทั้ง เทคโนโลยีนี้ยังสามารถสแกนหาช่องโหว่ได้ครอบคลุมมากกว่า 400,000 รายการ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในการปิดช่องโหว่ นั้นๆ ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการจัดเวลาในช่วงบ่ายสำหรับผู้ที่สนใจ ร่วมฟังสัมมนา และร่วมเวิร์คช็อป ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากTop