G-ABLE ร่วมกับ Dell EMC | SIS | BX จัดงานสัมมนา Converge BIG DATA & DATA ANALYTICS Investment to Drive your Business

G-ABLE ร่วมกับ Dell EMC | SIS | BX จัดงานสัมมนา Converge BIG DATA & DATA ANALYTICS Investment to Drive your Business

G-ABLE ร่วมกับ Dell EMC | SIS | BX จัดงานสัมมนา Converge BIG DATA & DATA ANALYTICS Investment to Drive your Business นำเสนอ Big Data & Analytics Solutions ร่วมผลักดันองค์กรก้าวสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ KX (The Knowledge Exchange Center) บริษัท G-ABLE ร่วมกับ Dell EMC | SIS | BX จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในด้าน Big Data แก่กลุ่มลูกค้าของ G-ABLE Group

โดยเริ่มจากการตอกย้ำถึง Big Data Trend ในปัจจุบันให้แก่กลุ่มลูกค้าทุกท่าน ถึงความสำคัญของ Big Data ที่มีต่อทุกๆองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก BX (Big Data Experience Center) พร้อมด้วยการนำเสนอ G-ABLE Big Data & Analytic Solutions โดยผู้เชี่ยวชาญจาก G-ABLE ว่าเรานั้นพร้อมให้คำแนะนำ ตลอดจนดูแลและจัดการทำ Big Data Platform ให้กับลูกค้าในแบบ End-to-End โดยร่วมกับ Partner คนสำคัญของเราอย่าง DELL EMC ที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำ Big Data & Analytic Solutions ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการนำ Big Data ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยจะมีส่วนให้ลูกค้าสามารถสร้างรูปแบบการบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบรับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นได้อย่างเต็มรูปแบบ!

G-ABLE กับ Big Data & Analytic Solutions

G-ABLE นั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ Big Data & Analytics แก่กลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ โดย G-ABLE นั้นมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในด้าน Big Data & Analytics เป็นจำนวนมาก ที่จะคอยนำเสนอบริการอย่างมืออาชีพในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจให้แก่ทุกท่านได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยิ่งขึ้น!
G-ABLE Big Data & Analytic Solutions Service ประกอบด้วย

                                 – Data Engineer and Integration: การบริหารจัดการข้อมูลและนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบต่างๆ เข้าสู่ระบบ Big Data เช่นการนำข้อมูลของระบบ Transaction System มาเก็บไว้ แล้วเพิ่มคุณภาพของข้อมูลของธุรกิจ เช่น การคัดข้อมูลที่ผิดพลาดออกไป เพื่อให้มองเห็นข้อมูลที่สามารถนำมาต่อยอดได้

                                 – Data Analytics: การระบบวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย หรือทำแคมเปญ

                                – Data Visualization & BI: ระบบที่นำข้อมูลมาจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล(BI)

                                – Data Science: การวิเคราะห์สารสนเทศจากข้อมูล Input หลายส่วน ด้วยเทคนิคขั้นสูงอย่างเช่น Machine Learning และ Deep Learning เพื่อหา Insight ต่างๆ ในการนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science โดยเฉพาะ

ภาพบรรยากาศงาน

G-ABLE กับ Dell EMC

Dell EMC อีกหนึ่ง Partner รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-ABLE ผู้นำและเชี่ยวชาญด้าน Big Data Solutions ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล อันได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูล การป้องกันข้อมูล พร้อมเปลี่ยนข้อมูลต่อยอดธุรกิจสร้างกำไรมหาศาลแก่องค์กรของท่าน!

Contact G-ABLETop