G-Able จับมือทิพยประกันภัย ชูเทคโนโลยี InsurTech ครั้งแรกในไทย ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตบนท้องถนน

G-Able จับมือทิพยประกันภัย ชูเทคโนโลยี InsurTech ครั้งแรกในไทย ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตบนท้องถนน

ครั้งแรกของไทย กลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชัน ผนึกกำลัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ สร้างนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี ซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก) แอปฯอัจฉริยะช่วยในการขับรถปลอดภัย ชูจุดเด่นนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based – Pay – How – You – Drive Insurance in Thailand  เทคโนโลยีอัจฉริยะ ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง ที่สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย โดยจะได้รับ iON Coins (ไอออนคอยน์) เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิพยประกันภัยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย รวมทั้งรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประเทศไทยนั้นมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ทิพยประกันภัยจึงเล็งเห็นว่าการร่วมลดอุบัติเหตุจึงมิใช่เพียงหน้าที่ของภาครัฐหรือเอกชน แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย การมีพฤติกรรมการขับรถที่ดีจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันลูกค้าประกันภัยรถยนต์ มี Pain Point ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการขับรถดีหรือไม่ดีก็ตาม จึงเกิดแนวคิดที่ว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ควรจะได้รับอะไรตอบแทน ทิพยประกันภัยจึงได้ผนึกกำลังกับจีเอเบิล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี  โดยลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯ iON GO และมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ไม่มีเคลม จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปฯ iON GO ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย และหลังจากต่ออายุประกันภัยรถยนต์ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลมอีกด้วย”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ย้ำชัดถึงบทบาทของทิพยประกันภัย “ทิพยประกันภัยตระหนักดีกับการมาถึงของยุค Digital Disruption และพร้อมรับบทบาท Disruptor เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้าน InsurTech ให้กับวงการธุรกิจประกันภัยในเมืองไทย ปักธงเป็น Leader ด้าน Digital Insurance จึงได้จับมือกับกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชัน สร้าง Platform เพื่อพัฒนาวินัยในการขับรถ ป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม มุ่งหวังให้เป้าหมายในการสร้างถนนสีขาวเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้และไม่ไกลเกินเอื้อม”

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการดิจิทัลโซลูชัน จีเอเบิลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมสร้างธุรกิจดิจิทัลอินชัวรันส์ร่วมกับทิพยประกันภัย เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในรูปแบบประกันภัยดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้จีเอเบิลขอเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างนโยบายธุรกิจสร้างสรรค์สังคม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมในแง่มุมต่างๆ อย่างยั่งยืน จากความร่วมมือครั้งนี้จีเอเบิลคาดหวังว่า แอปฯ iON GO และผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัยจะช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของคนในประเทศ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีสะดวกสบายในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า และมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้แก่ผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมดี นอกจากนี้ ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัล จีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ทิพยประกันภัยสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้าน Digital Insurance ได้อย่างยั่งยืน”

คุปวรุตม์ เลียวรักษ์โอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด iON GO กลุ่มบริษัทจีเอเบิล และดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย ชูจุดเด่นแอปอัจฉริยะไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม สะท้อนพฤติกรรมการขับรถภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน (Quality of life) และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Fair Economy) ทำให้ประกันภัยรถยนต์ของทางทิพยประกันภัยกับทางแอปฯ iON GO มีความแตกต่างจากประกันภัยในตลาด เพราะความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based – Pay – How – You – Drive Insurance in Thailand ที่จะจับพฤติกรรมการขับรถหลายด้าน เช่น ความเร็วที่ขับรถ อัตราเร่ง อัตราเบรก พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และการใช้ความเร็วในเขตชุมชน มาประมวลผลเป็นคะแนนของผู้ใช้แต่ละบุคคล ยิ่งขับรถดีก็ยิ่งเก็บสะสมคะแนนในรูปแบบ iON Coins ได้เยอะ เพื่อนำไปแลกสิทธิพิเศษได้มากมาย นับเป็นแนวคิดที่มองไกลเกินกว่าการใช้ประกันภัยเพื่อเยียวยาความเสียหาย แต่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง

 

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ inquiry@g-able.comTop