G-Able ชี้การจัดการระบบสาธารณสุขยุคใหม่ต้องเข้าถึงดิจิทัล

G-Able ชี้การจัดการระบบสาธารณสุขยุคใหม่ต้องเข้าถึงดิจิทัล

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of  Big Data and Analytics กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Modernize Health Data Management : การจัดการระบบสาธารณสุขยุคใหม่” ในงาน “Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” จัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

 

โดยในงานนี้ สมาชิกของสมาคมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาและอัปเดต เทรนด์ความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขในยุค 4.0 พร้อมสิ่งที่สาธารณสุขต้องปรับตัว

 

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในงาน Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล

 

ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร ได้อธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของ Big Data ไว้ว่า “Big Data เป็นเทคโนโลยีที่พยายามก้าวกระโดดจากการเป็นแค่ข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากระบบทั่วๆไป เพราะมีความสดใหม่ของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที”

โดยระบบของ Big Data มีความยืดหยุ่นสามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบและราคาไม่แพงเพราะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเก็บข้อมูลได้มาก ในการนำ Big Data มาใช้นั้นต้องอาศัยคนมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและคนที่มาทำหน้าที่นี้ เรียกว่า Data Scientist ผู้มีความรู้ในด้านสถิติประยุกต์ (Statistics) การขุดเหมืองข้อมูล (Data Mining) การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) การแสดงผลข้อมูล (Visualization) และการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับขอบเขตของความรู้เชิงธุรกิจ (Business Domain)  ซึ่งการสร้างทีมวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนงานจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ที่หลากหลายและช่วยให้การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน Big Data ได้ดียิ่งขึ้น

 

ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data and Analytics กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

 

4 อันดับธุรกิจที่มีการใช้งาน Big Data สูงสุดในโลก

อันดับ 1 Telecom : โทรคมนาคม
อันดับ 2 Finance : สถาบันการเงิน
อันดับ 3 Health Care : สาธารณสุข
อันดับ 4 Government : ภาครัฐ

 

Health Care กำลังทำอะไรอยู่ใน Big Data ?

 

Big Data and Internet of Things : ในระบบสาธารณสุขนั้น IoT หรือ Internet of Things จะเรียกอีกชื่อว่า IoMT หรือ Internet of Medical Things ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของคนไข้และส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลใหญ่ในระบบคลาวด์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น อัตราการเต้นของหัวใจและความดัน

 

  • Big Data and Care Management : ในต่างประเทศมีการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ในการบันทึกข้อมูลของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการเดินการออกกำลังกายอาหารที่บริโภคหรือลักษณะการแพ้สิ่งต่างๆ และส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์ประจำตัวหรือโรงพยาบาลที่ทำการรักษา เพื่อสามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอได้ตลอดเวลา

 

  • Big Data and Life Insurance : บริษัทประกันสามารถทำการส่งเสริมทางการตลาดด้วย Big Data โดยการที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่จะมีการรายงานสุขภาพและประวัติคนไข้อยู่เสมอ หากคนไข้มีสุขภาพดีและมีการดูแลตัวเอง สามารถลดหย่อนเบี้ยประกันได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนดูแลสุขภาพในอีกทางหนึ่งซึ่งมีการใช้จริงแล้วในต่างประเทศ

 

ซึ่ง Tools หรือเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลกัน ทำให้เกิด Big Data ขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานหรือโรงพยาบาลจะต้องมีความสามารถในการ Storage หรือเก็บข้อมูล และการที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิด Predictive Analytic หรือการประเมินอนาคตว่า จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านไหนให้มากขึ้นหรือจะทำการสั่งซื้อยามาจัดเก็บจำนวนเท่าใดให้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคนไข้ โดย Big Data มีระยะการเก็บข้อมูลที่สูงมากจึงทำให้สามารถประเมินอนาคตได้อย่างแม่นยำ ในธุรกิจค้าปลีกก็มีการนำวิธีนี้ไปประเมินหรือคาดการณ์ยอดขายหรือระยะการจัดเก็บสินค้าด้วยเหมือนกัน

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล

 

ยุคดิจิทัลไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับหน่วยงานใดๆในทุกภาคส่วน แต่เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินงานให้สะดวกและสร้างประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้น หากเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและนำมันมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการทำให้ระบบสาธารณสุขเข้าถึงดิจิทัลได้นั้น สามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นได้  

 

เกี่ยวกับ G-Able
G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล
www.g-able.com
inquiry@g-able.com
โทร 02-781-9333Top