จีเอเบิล จับมือ ธ.ก.ส. ชู FCRM เสริมระบบ ตรวจจับการทุจริตและป้องกันการฟอกเงิน

จีเอเบิล จับมือ ธ.ก.ส. ชู FCRM เสริมระบบ ตรวจจับการทุจริตและป้องกันการฟอกเงิน

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการพัฒนา ระบบงานตรวจจับการทุจริตและระบบงานการป้องกันการฟอกเงิน” (Fraud Detection and Anti-Money Laundering) โดยการติดตั้ง ระบบ Fraud Detection (FCRM) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ใช้ ในการตรวจจับการทุจริตในลักษณะ Near Real Time และ Batch โดยเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าในการเฝ้าระวังและ ติดตามธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้อย่างทันเวลา สร้างความเชื่อมั่น ต่อการทำธุรกรรมผ่านระบบของธนาคาร ป้องกันความเสียหาย ที่ส่งผลกระทบกับลูกค้า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการ ตามกฏหมายการบริหารงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นTop