G-Able ชวนแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

G-Able ชวนแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (SmartNode MCU) และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช หวังเป็นเวทีให้บุคลากรคุณภาพได้แสดงผลงานของตนเองและยกระดับมาตรฐานอาชีพในอนาคต

การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2  คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2 สาขา ได้แก่ IoT (Smart NodeMCU) มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และ สาขา AI (Chatbot) เพื่อการพัฒนาแชทบอทที่จะช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaifstt.org  และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781-9000 ต่อ 4532 หรือ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02-552-5200 อีเมล์ thaifstt@gmail.com

รายละเอียดโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีฯ ครั้งที่ 12

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ inquiry@g-able.comTop