G-Able มอบรางวัล “โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือฯ ครั้งที่ 13” พัฒนาคนด้าน AI และ IoT สู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล

G-Able มอบรางวัล “โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือฯ ครั้งที่ 13” พัฒนาคนด้าน AI และ IoT สู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล

จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์ สำหรับการแข่งขันโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13” เวทีคุณภาพที่ผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยมุ่งพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล ทั้งด้าน IoT (Smart NodeMCU) และ ด้าน AI (Chatbot) ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำร่วมกับ สถาบันวิชาการทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงาน โดยได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเป็นเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 สาขา ได้ผ่านรอบคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 หลังจากนั้นผู้ที่เข้ารอบได้ใช้ทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภาคปฏิบัติ ทั้งโจทย์ PM 2.5 ในสาขา IoT เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และโจทย์การสร้าง Chatbot ช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการสำรองห้องพักโรงแรม ในสาขา AI เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯ ได้ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล และประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “จีเอเบิล รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง  ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงาน การแข่งขันในทุกครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนและบุคคลากรไทยที่พัฒนาไปไกลมากในปัจจุบัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคน มีความรู้และทักษะทางด้านโทรคมนาคมและไอซีทีอย่างดีเยี่ยม ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าแข่งขันจะค้นพบศักยภาพในตัวเองและนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ และยกระดับเทคโนโลยีทางด้าน AI และ IoT ต่อไปในอนาคต”

 


สำหรับสาขา IoT (Smart NodeMCU) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณณัทกร เกษมสำราญ และ คุณณัฎฐ์ภัค ลาวัลย์วงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณธนพัทธ์ เข็มทอง และ คุณกันตินันท์ มงคลภิญโญภาส และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณทักษพร อิ่มแสงสุข และ คุณกตัญญู ธาราวัชรศาสตร์

สำหรับสาขา AI (Chatbot) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณชมธน ฉันจรัสวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณวิศรุต กิตติเจริญพรงาม และ คุณแก้วเกษร์ แซ่ลี้ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณสิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ และ คุณนิสิทธิ์ สมิทธ์สมบูรณ์

(จากซ้ายไปขวา) คุณอาจรีย์ สุวรรรณกูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน จากกลุ่มบริษัท จีเอเบิล, ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, และดร.ต้อง ศรีคชา ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

 


โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช โดย มูลนิธิ มสวท.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมจัดทำโครงการฯ เพื่อเป็นเวทีผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยมุ่งพัฒนาตนเองสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยในปี 2563 นี้ ทางโครงการฯได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว และมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่าหลายร้อยคน
G-Able คือผู้นำในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 31 ปี เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธืภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ไม่เพียงเท่านี้ จีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย


Top