G-Able ร่วมจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ด้าน AI และ IoT โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

G-Able ร่วมจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ด้าน AI และ IoT โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

จบลงไปแล้วกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเวทีคุณภาพอย่างโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13” ที่กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมกับ สถาบันวิชาการทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot)

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล


คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล เล่าถึงความสำคัญของโครงการ  “ในปัจจุบันเทคโนโลยีทั้ง 2 สาขานี้  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น  และจะยิ่งทวีความสำคัญต่อไปในอนาคต การพัฒนาทั้งสองเทคโนโลยีนี้ จะมาช่วยผู้คนในชีวิตประจำวัน รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการแข่งขันทั้ง 2 สาขาในปีนี้”

 

โดยผู้ที่ผ่านการสอบสอบภาคทฤษฏีผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง  2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 ได้เข้าร่วมแข่งขันภาคปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงความเป็นสุดยอดฝีมือทางด้านโทรคมนาคมและไอซีที ที่สถาบันวิชาการทีโอที ในวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะถูกทดสอบทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ จากโจทย์ PM 2.5 ในสาขา IoT เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และโจทย์การสร้าง Chatbot ช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการสำรองห้องพักโรงแรม ในสาขา AI

ในที่สุดทางโครงการฯ ได้ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ในพิธีมอบรางวัลที่จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธ.ค.63 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(จากซ้ายไปขวา) คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด, ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และคุณประภาศรี ศิริวรรธนาภา ผู้จัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

 

สำหรับสาขา IoT (Smart NodeMCU)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณณัทกร เกษมสำราญ และ คุณณัฎฐ์ภัค ลาวัลย์วงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณธนพัทธ์ เข็มทอง และ คุณกันตินันท์ มงคลภิญโญภาส และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณทักษพร อิ่มแสงสุข และ คุณกตัญญู ธาราวัชรศาสตร์

 


สำหรับสาขา AI (Chatbot)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณชมธน ฉันจรัสวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณวิศรุต กิตติเจริญพรงาม และ คุณแก้วเกษร์ แซ่ลี้ และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณสิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ และ คุณนิสิทธิ์ สมิทธ์สมบูรณ์

 

“ทางจีเอเบิลขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะทั้ง 6 ทีมอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพ ทางด้านโทรคมนาคมและไอซีที กลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพทางด้านดิจิทัลและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต” คุณสุเทพ กล่าวเสริม

 


โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช โดย มูลนิธิ มสวท.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมจัดทำโครงการฯ เพื่อเป็นเวทีผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยมุ่งพัฒนาตนเองสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยในปี 2563 นี้ ทางโครงการฯได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว และมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่าหลายร้อยคน
G-Able คือผู้นำในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 31 ปี เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธืภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ไม่เพียงเท่านี้ จีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย


Top