G-Able ร่วมประกาศผลเวทีคุณภาพ “โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และไอซีทีเทิดพระเกียรติ” สร้างสุดยอดบุคลากร ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้าน IoT และ AI

G-Able ร่วมประกาศผลเวทีคุณภาพ “โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และไอซีทีเทิดพระเกียรติ” สร้างสุดยอดบุคลากร ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้าน IoT และ AI

จบอย่างสมบูรณ์แบบไปเป็นที่เรียบร้อยกับโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่12 ที่ทางกลุ่มบริษัท จีเอเบิล และ สถาบันวิชาการทีโอที ได้ร่วมกับภาคีภาครัฐหลายหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าแข่งขันแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (SmartNode MCU) และ สาขา AI (Chatbot) ผ่านการนำความรู้ภาคทฤษฎีและความสามารถทางภาคปฏิบัติออกมาใช้งานจริง ส่งเสริมความรู้ทางด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้เป็นที่รู้จักและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในสังคมไทย

ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละสาขาจะต้องทำการทดสอบเพื่อผ่าน 2 ด่านในการแข่งขัน ได้แก่ การทำข้อสอบความรู้ภาคทฤษฎีทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และเข้าร่วมแข่งภาคปฏิบัติเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเป็นสุดยอดฝีมือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิชาการทีโอที

โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มีโอกาสลับฝีมือจากโจทย์ปัญหาที่ท้าทายต่างๆ เช่น สาขา IoT (SmartNode MCU) เป็นการแข่งขันทดสอบความรู้ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนในยุคดิจิทัล โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันเป็น 3 ช่วง ได้แก่ Quiz Game, Speed Competition และการทดสอบปฏิบัติ กับโจทย์แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และสาขา AI (Chatbot) ที่เป็นการแข่งขันการช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรผ่านการใช้เครื่องมือจาก Microsoft Azure มาพัฒนาโปรแกรมแชทบอท ตีโจทย์สำหรับช่วยตอบคำถามลูกค้าที่สนใจทำการสำรองห้องพักของโรงแรม

หลังจากการแข่งขันภาคปฏิบัติ ในวันเดียวกันนั้นทางโครงการฯได้ประกาศผลผู้ที่เป็นสุดยอดฝีมือทั้ง 2 สาขาด้วยกัน เพื่อรับรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

กลุ่มบริษัท จีเอเบิล ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทุกคน ที่ตั้งใจแข่งขันและแสดงความรู้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ชนะทั้ง 2 สาขารับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ ณโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ inquiry@g-able.comTop