G-Able ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน Microsoft Innovation Conference ในฐานะ Partner of the Year ของ Microsoft 2 ปีซ้อน

G-Able ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน Microsoft Innovation Conference ในฐานะ Partner of the Year ของ Microsoft 2 ปีซ้อน

งาน Microsoft Innovation Conference จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12:15-17:45 น. ณ พินาเคิล ฮอลล์ 4-6 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บริษัท จีเอเบิล จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านไอทีโซลูชันแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะ Partner of the Year ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ปีซ้อน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีบูธต่างๆ ที่นำเสนอ Digital Solutions ให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจนำไปใช้ในองค์กร รวมทั้งบูธของ Microsoft Azure ที่นำเสนอเทคโนโลยี AI for CRM และ Power BI และบูธจาก Partners ของ Microsoft ทั้งสิ้น 7 บริษัท ส่วน G-Able ได้ออกบูธนำเสนอ Digital Solutions เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เช่น Digital HR, e-Tax และ Digital Marketing พร้อมนำเสนอ Technology Power BI สำหรับระบบ CRM ที่ G-Able ได้ร่วมกับ Microsoft เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้า

สำหรับ Digital HR คุณยรรยงค์ สัจจาริยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน สาธิตวิธีการใช้เทคโนโลยี STAFFIO ของ G-Able ที่สามารถบันทึกและจัดการระบบเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน เวลาเข้างาน ตารางงานของพนักงาน รวมทั้งพฤติกรรมและความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของการจัดเก็บข้อมูลและลดเวลางานเอกสารของ HR

ทางด้าน e-Tax โซลูชัน คุณนภดล บูรณธีราวิทย์ ผู้จัดการด้านธุรกิจ และคุณสุรเชษฐ์ กลั่นเงิน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ แนะนำระบบ TAXIRCLE ของ G-Able ที่สามารถดำเนินการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บเอกสารยื่นภาษีสำหรับพนักงานในองค์กรให้กรมสรรพากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี

บนเวทีหลัก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและการขับเคลื่อนทางด้านดิจิทัล โดยวิทยากรผู้ทรงคุุณวุฒิ ได้แก่คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์ ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง “Meet the Innovators – Tech Talks” ที่เชิญวิทยากรจาก Partners ของ Microsoft มาแสดงวิสัยทัศน์บนเวที

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้บรรยายในหัวข้อ “Digital Innovation Strategy for Business Leaders”

“เวลาเข้าไปหาลูกค้า เราจะพยายามไม่พูด Buzz Words ที่เป็นคำ Technologies ก่อน เราจะเข้าไปชวนคุยก่อนในเชิงธุรกิจกันว่า ธุรกิจของคุณ Heading ไปทางไหน อยากให้ธุรกิจด้านไหนประสบความสำเร็จ เช่นด้าน Sales ด้าน HR ด้าน Marketing หรือว่าด้าน IT Operations แล้วเราก็เข้าไปช่วย Enable ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น” คุณปณตกล่าว

คุณปณตอธิบายถึงการพัฒนา Business Model ของ G-Able ในปัจจุบันที่ทำงานให้ลูกค้าหลายอุตสาหกรรม ในวางแผนกลยุทธและพัฒนา Digital Solutions ต่างๆ ให้หลายแผนกในองค์กร รวมทั้ง IT, Marketing, HR, Finance and Accounting และ Operations ดังนี้

“สิ่งที่เราทำมีอยู่ 4 ขั้นตอน

หนึ่ง [Digital Strategy] เราวางแผนกลยุทธให้กับลูกค้า

สอง [Digital Platform] เราสร้าง Platform ให้กับลูกค้า

สาม [Digital Operations] เราช่วยลูกค้า Operate Business Activities

สี่ [Digital Experience] สามอย่างที่เราช่วยทำให้ลูกค้าจะก่อให้เกิด Experience ที่ดี ทั้งในมุม Corporate ภายในองค์กรเอง และในมุม End Users ภายนอกองค์กร”

ทั้งนี้ คุณปณตอธิบายหลักการทำงานในยุคดิจิทัล ที่เน้นความสำคัญของการประสานงานระหว่างแผนกในองค์กร “การทำงานสมัยก่อนจะใช้วิธี Silo มาก อย่างเช่น IT ก็ดู IT, Marketing ก็ดู Marketing, HR ก็ดู HR แต่ว่าสมัยนี้การทำงานจะเป็นแบบบูรณาการ (Holistic) มากขึ้น ดังนั้น IT ก็ต้องรู้เรื่อง Business ด้วย และคนที่ดูด้าน Business ก็ต้องรู้เรื่อง IT ด้วย ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำคือทำให้เกิดการประสานงานแบบบูรณาการเข้าด้วยกันกับลูกค้า และท้ายสุดคือการนำ Platform, Creative และกลยุทธมาทำ Campaign การสื่อสารให้กับคนข้างนอก”

คุณปณตกล่าวสรุปการบรรยายว่า “G-Able หลักๆ เราช่วยให้องค์กรต่างๆ สร้างนวัตกรรมขึ้นมา และนวัตกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิด Positive Impact ให้กับ Society ในที่สุด”

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ
inquiry@g-able.comTop