G-Able ร่วมสนับสนุน Startup รุ่นใหม่จากมจธ. ในงาน KMUTT Path to Digital Innovation 2018

G-Able ร่วมสนับสนุน Startup รุ่นใหม่จากมจธ. ในงาน KMUTT Path to Digital Innovation 2018

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนจาก G-Able คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager ได้เข้าร่วมงาน KMUTT Path to Digital Innovation 2018 ซึ่งจัดโดยศูนย์ Hatch จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและนำส่งทีมนักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมรายการต่างๆ อาทิ NSC (National Software Contest), Microsoft Imagine Cup, Startup Thailand League

งานนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมดิจิทัลในระดับนักศึกษา ศูนย์ HATCH จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้สนับสนุนและนำส่งทีมนักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมรายการต่างๆอาทิ NSC (National Software Contest), Microsoft Imagine Cup, Startup Thailand League

(รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ , ผู้อำนวยการ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

โดยนักศึกษาจากมจธ. ก็ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ศูนย์ HATCH จึงได้จัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมในระดับนักศึกษาเป็นสิ่งที่ควรให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Startup ที่ขึ้นพรีเซ้นภายในงานได้แก่

B Connex 

NSC Winner – IoT (ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Imagine Cup ระดับภูมิภาค)

ระบบรังผึ้งอัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ IoT คอยแจ้งเตือนความผิดปกติในรังผึ้งผ่านเซนเซอร์ที่ติดตั้งในกล่องเลี้ยงผึ้ง โดยนำข้อมูลเสียงของผึ้งไปวิเคราะห์ด้วย Machine Learning แล้วส่งข้อความผ่าน Line หรือ Web Application ทำให้เลี้ยงผึ้งได้ง่ายขึ้น

 

HP Chat (NSC Winner – AI)

ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) ที่ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันและมีปัญหาเรื่องบุคลากรที่ให้ข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง

 

D’Guardian (NSC Winner – Aging and Disability Tech)

 

ระบบตรวจจับการล้มของผู้พิการจากภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลทันทีผ่านการโทรหรือส่งข้อความ

 

Bottherapist

Startup

Bliss เพื่อนหุ่นยนต์ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กออทิสติก ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างเด็กกับผู้สอน และดึงดูดความสนใจของเด็กระหว่างการเรียนรู้ด้วยเกมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

Inspeactra

ตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขัน Imagine Cup ระดับภูมิภาค

 

ระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปกตรัม โดยใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ Cloud Computing เพื่อหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดการรั่วไหลของแก๊สหรือสารเคมีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้สามารถดูแลและแก้ไขได้ทันท่วงที

 

Plantopia : An Edutainment Hydroponics Kit

สื่อการเรียนรู้การปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเกมปลูกผักที่เชื่อมต่อกับกระถางที่ผู้เล่นจะได้สนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง

T2A (ที-ทู-เอ) : A Tracing, Tracking and Alerting platform for parcels

แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบสถานะพิกัดและสภาพแวดล้อมของสินค้าระหว่างการขนส่ง วิเคราะห์เมื่อสินค้าเกิดเหตุที่น่าจะเสียหายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) และแจ้งเตือนปัญหาผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน แบบ progressive website

 

VCARE : A non-UI vehicle care platform using IoT Technology

แพลตฟอร์มการดูแลรถยนต์ที่นำเสนอข้อมูลของรถยนต์ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้รู้สถานะรถยนต์ของตัวเองและได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์มีโอกาสที่จะ เกิดความเสียหายขึ้นรวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถยนต์แบบอัตโนมัติเพื่อให้การดูแลรถยนต์ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

 

VC4U (เรามองเพื่อคุณ)

โครงการระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับในของผู้ขับขี่และวัตถุบนท้องถนน โดยอาศัยกล้องวิดีโอสองตัวติดตั้งในรถ ตัวแรกจะจับภาพดวงตาของผู้ขับเพื่อนำมาวิเคราะห์อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหลับใน กล้องตัวที่สองจะจับภาพด้านหน้าตัวรถ เพื่อตรวจจับภาพสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตราย เมื่อระบบตรวจพบความเสี่ยงใดๆ จะส่งสัญญาณเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้ขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

AZY

พลตฟอร์มช่วยค้นหาแม่บ้านผ่าน Line โดยมีจุดเด่นที่การเปรียบเทียบค่าบริการ ความสามารถและคุณภาพที่วัดผลได้อย่างชัดเจน และมีมาตรฐานจากสถาบันอบรมแม่บ้านที่ผู้ใช้บริการเชื่อถือได้

ชัชวาล

ชัชวาล: ระบบวิเคราะห์สตรีมมิ่งวิดีโออัจฉริยะ ชัชวาลคือระบบ วิเคราะห์สตรีมมื่งวิดีโอที่สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้านของคุณ

 

สดใส

สดใส: เป็นระบบที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่าน chat platform โดยมี bot ชื่อน้องสดใสคอยช่วยดูแลผู้ป่วยเช่นชวนให้ฟังเพลงเมื่อเครียด ชวนให้ฝึกหัดการกำหนดลมหายใจ คอยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ และทำหน้าที่นัดจิตแพทย์ให้หากผู้ป่วยต้องการคุย โดยสามารถเลือกคุยผ่าน VDO conference หรือนัดพบหมอก็ได้

Cityboy PCTH Project

จาก Street Fashion Blogger ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Product เพื่อตอบโจทย์และพัฒนาวงการสตรีทแฟชั่นเมืองไทย โดยเริ่มต้นจากปัญหาและช่องว่างของการซื้อขายไอเท็มแฟชั่น ยังต้องพึ่งการ Pre Order จึงพัฒนา PCTH project เพื่อที่จะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาใช้ Platform ในการหาไอเท็มและหาผู้ซื้อ รวมถึงช่วยในการออกแบบขั้นตอนซื้อขายเป็นรูปแบบชัดเจนขึ้น

 

PLEARN.IO

 

สังคมออนไลน์รูปแบบใหม่เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านแอปพลิเคชันเกมออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

หลังจากที่ทั้ง 14 ทีมได้ขึ้นมาพรีเซ้นเกี่ยวกับ Startup ของตนแล้ว รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ได้เสวนาย่อยร่วมกับพันธมิตรจาก จีเอเบิล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ SCG Chemicals และไมโครซอฟต์ประเทศไทย พร้อมบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานของ Hatch ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Innovation System ของอาคารเคเอกซ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนนวัตกรรมระดับนักศึกษาอย่างไร”

(เรียงจากทางซ้าย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ , ผู้อำนวยการ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager, คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดิจิทัล เวนเจอร์ส)

โดยตัวแทนจากจีเอเบิล คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager ได้กล่าวว่า

“ทางจีเอเบิลเองก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับทาง มจธ.มานาน ด้วยว่าเราเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมากเกือบ 30 ปี และมีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆก้าวสู่ยุค Digital Transformation และหนึ่งในจุดหมายของเราก็คือ การพัฒนาคน ซึ่งทางจีเอเบิลได้สนับสนุนน้องๆ Startup รุ่นใหม่ทั้งในด้านเงินทุนและการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากปีที่ผ่านมาเราก็เข้าร่วมสนับสนุนน้องๆที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขัน Imagine Cup 2017 ไปแข่งขันในระดับโลกด้วย

นอกจากนี้เราก็ยังมีตัวอย่าง Startup ที่เราให้การสนับสนุนร่วมกับ มจธ.อย่างบริษัท InsightEra ซึ่งทำแพลตฟอร์ม Marketing Analytics ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น Joint Venture กับทางจีเอเบิล และทางจีเอเบิลเองก็ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากทางมจธ. เพื่อบ่มเพาะความรู้ให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีในอนาคต จึงเรียกได้ว่าจีเอเบิลได้สร้าง Ecosystem กับทางมจธ. อย่างครบวงจร และยังขยายความร่วมมือและเปิดรับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นรากฐานของการนำองค์กรสู่ยุค Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ” คุณชลธิชา กล่าว

หลังจากงานจบผู้เข้าร่วมงานก็ได้เข้าพูดคุยกับ Startup แต่ละทีมเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Startup และการนำไปต่อยอดต่อไป

ติดต่อร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับจีเอเบิล

Contact G-Able

 Top