G-Able ร่วมกับ VERITAS ชูความเป็นผู้นำด้าน NetBackup และ G-Able Big Data ในงาน TUC 2017

G-Able ร่วมกับ VERITAS ชูความเป็นผู้นำด้าน NetBackup และ G-Able Big Data ในงาน TUC 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ G-Able ร่วมกับ VERITAS นำเสนอ VERITAS NetBackup Solutions และ G-ABLE Big Data Solutions เพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้าทุกองค์กร ให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในงาน TUC: Thai GIS User Conference ครั้งที่ 22

โดยในบูธของ G-Able นั้นประกอบไปด้วยสองโซลูชั่นหลักคือ

VERITAS NetBackup ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารจัดการ พร้อมทั้งรองรับการเพิ่มปริมาณของข้อมูล และยังช่วยกู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่สองคือ

G-Able Big Data Solutions การนำ DATA ขององค์กรไปวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ให้กับแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของท่าน โดยทั้งสองโซลูชั่นนี้ G-Able มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำกับแก่เหล่าลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบูธ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโซลูชั่นจากทาง G-Able นั้น ตอบโจทย์และช่วยรองรับการเติบโตธุรกิจในปัจจุบันของท่าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ของงานที่ว่า “The Science of where for Thailand 4.0”


G-Able กับ VERITAS NetBackup Solutions

G-Able ร่วมกับ VERITAS จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน VERITAS NetBackup (ซอฟแวร์สำรองและกู้คืนข้อมูล) เพื่อช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของระบบ IT ที่มีการเติบโตอย่างไม่จำกัดในด้านของปริมาณข้อมูล และความซับซ้อนของระบบ Infrastructure ทำให้เกิดความท้าทายเป็นอย่างมากในเรื่องของการสำรอง และกู้คืนข้อมูล

สำหรับ VERITAS NetBackup มีความสามารถที่จะรองรับการขยายและการเพิ่มของปริมาณข้อมูล และจำนวนระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภ่าพ รวดเร็ว และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเชื่อมต่อ ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดการใช้งานด้วยฟังก์ชั่นใหม่ๆ โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

– ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ Infrastructure ของระบบสำรองข้อมูลที่ต้องรองรับการ Integrate Solutions กับ Platform ใหม่ๆ Virtual Environment, Cloud รวมถึง Application ใหม่ๆได้อย่างดีเยี่ยม
– มี VERITAS NetBackup Application ช่วยให้การสำรองข้อมูลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของข้อมูลได้อย่างดี พร้อมลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– Veritas NetBackup Self Service เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่สามารถช่วยให้ End User สามารถ Self Service ด้วยตัวเองสำหรับการสำรองข้อมูลผ่าน Web Interface ด้วยหน้า Portal ส่วนตัวได้

G-Able กับ Big Data & Analytic Solutions

G-Able นั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ Big Data & Analytics แก่กลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ โดย G-Able นั้นมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในด้าน Big Data & Analytics เป็นจำนวนมาก ที่จะคอยนำเสนอบริการอย่างมืออาชีพในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจให้แก่ทุกท่านได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยิ่งขึ้น!

G-Able Big Data & Analytic Solutions Service ประกอบด้วย

– Data Engineer and Integration: การบริหารจัดการข้อมูลและนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบต่างๆ เข้าสู่ระบบ Big Data เช่นการนำข้อมูลของระบบ Transaction System มาเก็บไว้ แล้วเพิ่มคุณภาพของข้อมูลของธุรกิจ เช่น การคัดข้อมูลที่ผิดพลาดออกไป เพื่อให้มองเห็นข้อมูลที่สามารถนำมาต่อยอดได้

– Data Analytics: การระบบวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย หรือทำแคมเปญ

– Data Visualization & BI: ระบบที่นำข้อมูลมาจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล(BI)

– Data Science: การวิเคราะห์สารสนเทศจากข้อมูล Input หลายส่วน ด้วยเทคนิคขั้นสูงอย่างเช่น Machine Learning และ Deep Learning เพื่อหา Insight ต่างๆ ในการนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science โดยเฉพาะ

G-Able กับ VERITAS

VERITAS อีกหนึ่ง Partner รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-Able ผู้นำและเชี่ยวชาญด้าน NetBackup ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่าน เพื่อร่วมต่อยอดธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสร้างกำไรมหาศาลแก่องค์กรของท่าน!

สนใจสอบถามเกี่ยวกับโซลูชันจาก G-Able

Contact G-ABLETop