Work from home ไม่สะดุดงานไม่พัง ด้วย VMware

Work from home ไม่สะดุดงานไม่พัง ด้วย VMware

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นให้การบรรยายเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ Covid 19 ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก เมื่อทุกภาคธุรกิจต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการขานรับนโยบาย Social Distancing ทำให้พนักงานอาจได้รับผลกระทบจากการการต้องทำงานอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส  G-Able  และ VMware จึงร่วมกันจัดงาน  Webinar เพื่อให้การทำงานบนโลกไอทีไม่สะดุด สามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ และไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร  รวมถึงอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับลูกค้าในการปรับองค์กรให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบของ Work From Home (WFH) โดยได้รับเกียรติวิทยากร 2  ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ solutionทได้แก่ คุณรวิตา ฟ้าสว่าง : Senior Partner System Engineer, VMware และคุณณภัค รวิมหธนากุล : Solution  Architect, G-Able ร่วมบรรยายผ่าน Techtalkthai  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีโปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และไวไฟ มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการสื่อสารทั้งภาพเสียงข้อมูลส่งไปมาหากันได้อย่างรวดเร็ว การติดต่อประสารงานกันจึงเกิดขึ้นได้อย่างสะดวก จีเอเบิล จึงได้จัดทำ Promotion Package เพื่อตอบโจทย์ Solution Work From Home ให้กับลูกค้าในงาน Webinar อีกด้วย


สำหรับท่านที่สนใจ Package สามารถสอบถาม ได้ที่

คุณจิราภรณ์ ศิลปบรรเลง
06-5719-3840

E-mail : Jiraphorn.s@g-able.com

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด Package

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


G-Able คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนอง ความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกภาคส่วนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

VMware เน้นเรื่องการทำ Virtualization ที่ช่วยธุรกิจองค์กร ให้สามารถใช้งาน Virtual Machine  บน Physical Server ได้อย่างคุ้มค่าและง่ายดาย โดยมี License ในการใช้งานหลายระดับตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันไปของแต่ละธุรกิจได้อย่างลงตัวTop