Webinar ปรับตัวธุรกิจไม่สะดุดเมื่อต้อง Work From Home ทำได้ไม่ยาก โดย G-Able

Webinar ปรับตัวธุรกิจไม่สะดุดเมื่อต้อง Work From Home ทำได้ไม่ยาก โดย G-Able

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ พันธมิตรทางธุรกิจหลักของ VMware (Thailand) ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม G-Able l VMware Webinar ในหัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา  14.30 – 16.00 น. ผ่านช่องทางการสัมมนาออนไลน์ 

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจได้รับผลกระทบ การเดินทางไปที่ทำงานไม่สะดวก พนักงานต้องทำงานอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส

บริษัท จีเอเบิล จำกัด เล็งเห็นถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตินี้ จึงได้จัดกิจกรรม Webinar เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับลูกค้าในการปรับองค์กรให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบของ Work From Home (WFH) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสำรองทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหรือ Business Continuity Plan (BCP)

โดยกิจกรรม Webinar ในครั้งนี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ VMware (Thailand) จัดทำ package Work From Home เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าให้สามารถติดตั้งระบบ Work From Home ได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณที่เหมาะสม


Agenda       

14.30 – 15.30    Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy by Khun Ravita Fasawang, Senior Partner System Engineer, VMware (Thailand) Co., Ltd.

15.30 – 15.45    G-Able BCP Promotion Package Sharing

15.45 – 16.00    Q&A


พิเศษ
!! สำหรับท่านที่สนใจ Package สามารถรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ใน Webinar ครั้งนี้หรือสอบถาม ได้ที่  Emai : event.bpe@g-able.com l สุชญา 06-5719-3851

ลงทะเบียนที่นี่

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-5719-3851 (K.สุชญา)
หรือ  event.bpe@g-able.com


G-Able คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนอง ความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกภาคส่วนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

VMware หนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtualization และ Cloud สำหรับองค์กร อีกหนึ่งพาทเนอร์รายสำคัญ ร่วมมือกับ G-Able ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน สู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านTop