โครงการ G-ABLE’s Oracle Presales Champion

โครงการ G-ABLE’s Oracle Presales Champion

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  และ บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลให้กับตัวแทน G-ABLE’s Presales ที่เข้าร่วมโครงการ Oracle Presales Champion หลังจากผ่านการอบรม Soft Skill และ การแข่งขัน Presentation ในรอบแรก เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการนำเสนอ และต่อยอดโครงการต่าง ๆ  พร้อมทั้งเป็น Buddy ให้กับเพื่อนร่วมทีมในการนำเสนอ Oracle Solutions โดยมีทีม SSD จาก  บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ช่วยสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้

 Top