G-Able ผนึกกำลัง 10 พันธมิตรชั้นนำ จับมือมจธ.สร้างนวัตกร IoT ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง

G-Able ผนึกกำลัง 10 พันธมิตรชั้นนำ จับมือมจธ.สร้างนวัตกร IoT ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการร่วมลงนามความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วม เช่น บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมไทยไอโอที

 

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

 

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ IX Program ว่า “ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาไอเดียจากเหล่านวัตกร เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียเดิมไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ศูนย์ยังสามารถสนับสนุนทั้งเรื่องการทดลอง เครื่องมือต่างๆ การให้คำปรึษาเรื่องกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึ้นมา”

 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.

 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.ได้กล่าวเปิดงานว่า “ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายชัดเจนในการสร้างระบบนิเวศน์ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยี IoT ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันแล้ว ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการผลิต และทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหา การศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การขยายผลจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายที่พันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อจัดตั้งศูนย์ IX Program นี้ขึ้น”

 

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

 

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เป็นที่ตระหนักเป็นอย่างดีว่าในปัจจุบันเทคโลยีด้าน IoT มีศักยภาพที่สำคัญในการช่วยสร้าง Innovation  ที่ทำให้เกิดโอกาสในการสร้าง Business Model ใหม่ๆขึ้นมาให้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้ ทั้งนี้การจะนำนวัตกรรม IoT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และผลักดันให้เกิดขึ้นมาได้จริงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ ภาคมหาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้งาน รวมทั้งผู้ที่สนใจมาร่วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุคอุสาหรรม 4.0 ว่าการจะทำสิ่งใดก็ตามด้านนวัตกรรมนั้น การมี Ecosystem ที่แข็งแรงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางเครือข่ายพันธมิตรได้มีโอกาสจากทางมจธ. เพื่อลงนามความร่วมมือในโครงการ IX Program ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกันสร้าง Use Case ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างโอกาสในการนำไปใช้จริงในภาคส่วนต่างๆขึ้นมาได้ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้น ให้มีประเทศมีความก้าวหน้าในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้เป็นอย่างดี”

 

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัดและพันธมิตรชั้นนำ

 

ศูนย์ IX Program (Innovation Experience-IX) ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินใน KX Maker Space อาคารเคเอกซ์ บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ นับเป็นพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมให้กับนวัตกรได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าสามารถสร้างนวัตกรให้เป็น Industry-Inspired Innovator ผ่านการส่งเสริมผลักดันให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ IoT ที่ใช้งานได้จริง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาและคำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการพัฒนา ทั้งยังให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบได้อย่างครบวงจร

ในการนี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด มีความพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแก่นวัตกรเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรรม เพื่อให้ IX Program บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้าง Industry-Inspired Innovator และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้งานได้จริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลในที่สุด

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ
inquiry@g-able.com

Tags:


Top