G-Able เข้าร่วมบรรยายในงาน Last Mile ASEAN Expo 2017 เผยความสัมพันธ์ Big Data และ Logistic

G-Able เข้าร่วมบรรยายในงาน Last Mile ASEAN Expo 2017 เผยความสัมพันธ์ Big Data และ Logistic

ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Data & Analytics จาก G-Able ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายภายในงาน Last Mile ASEAN(LMA) ภายใต้หัวข้อ

“การวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ไปเทค บางนา

(ทางซ้าย  รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล และ ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร)

Big Data เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกแห่งการเชื่อมโยงกันผ่าน Internet ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์กับหลากหลายธุรกิจ รวมไปถึงธุรกิจการขนส่งหรือ Logistic ด้วยเช่นเดียวกัน การนำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ สามารถทำให้การขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อผิดพลาดน้อยลง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

งาน Last Mile ASEAN 2017 นี้มีจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกและผู้เล่นในวงการได้ปรับรูปโฉมการดำเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด

โดยในงานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบการจัดการคลังสินค้า การจัดส่งและการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านซัพพลายเชน, ระบบการจัดการ , อีคอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์, การจัดการพัสดุ และระบบการจัดส่ง Delivery

ใน Panel Discussion หัวข้อเดียวกัน ได้มีการอภิปรายร่วมกับ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ, ผู้อำนวยการ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในหัวข้อ “Analyzing and Predicting Customer Behavior using Big Data Analytics”

G-Able พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรของบริษัทเดินหน้าให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อนำอค์กรและธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Transformation

หากองค์กรของท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่

View SolutionTop