MVERGE ควง HPE เปิดห้องจิบน้ำชายามบ่าย อัพเดท Data Center เทรนด์เทคโนโลยีอนาคต

MVERGE ควง HPE เปิดห้องจิบน้ำชายามบ่าย อัพเดท Data Center เทรนด์เทคโนโลยีอนาคต

MVERGE จับมือกับ HP Enterprise (HPE) เชิญลูกค้าร่วม จิบน้ำชายามบ่าย อัพเดทเทรนด์ Data Center เทคโนโลยี

ในอนาคต ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุด ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยรองรับ กับการใช้ Data Center ภายในองค์กร ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ บริหารจัดการดาต้าในองค์กรได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและราบรื่น ปรับตัวสู่โลกเทคโนโลยีในอนาคตได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนั้นยังได้ แลกเปลี่ยนมุมมมอง เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้เกิดการปรับตัวและ มองเห็นทิศทางการแข่งขันในอนาคตอย่างมืออาชีพ แลกเปลี่ยน ปัญหาและร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำ Data Center ผ่าน HPE Composable และ G-ABLE Cloud อย่างเจาะลึกทุกแง่มุม ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ได้รับ สาระ ความอบอุ่นและความมั่นใจในการดูแลจาก G-ABLE ทั้งก่อน และหลังการขายอย่างครบวงจรTop