G-Able | Mverge เข้ารับรางวัล Microsoft Enterprise Business Solution of the Year 2017

G-Able | Mverge เข้ารับรางวัล Microsoft Enterprise Business Solution of the Year 2017

พร้อมมอบรางวัลพันธมิตรไทยในงาน FY18 Microsoft Thailand Inspire
(เรียงจากทางซ้าย คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษีทจีเอเบิล, คุณวิมล  ใสเศวตวารี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด,คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด, คุณอนุชิต บุญญลักษม์ ที่ปรึกษาอาวุโส สายการขายและการตลาด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณภัทร ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย )

 

ทีม Mverge

Mverge (เอ็มเวิร์จ) บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Microsoft Solution และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ ได้รับรางวัลจากบริษัทไมโครซอฟต์ ในงาน FY18 Microsoft Thailand Inspire ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

โดยงานนี้มีการมอบรางวัล Microsoft Thailand Partner Award 2017 จำนวน 5 สาขา ให้แก่คู่ค้าที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดดเด่นในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “One Commercial Partner” เพื่อช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมพันธมิตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดในการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล

คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในสาขา  Microsoft Enterprise Business Solution of the year 2017.

ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้กับธุรกิจทั่วโลก ซึ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล

สำหรับในปี 2560 นี้ ไมโครซอฟท์มอบรางวัลใน 5 สาขา แก่พันธมิตรจำนวน 4 องค์กร โดยใช้เกณฑ์หลายด้านประกอบกันในการตัดสิน อาทิ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชันไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ยอดจำหน่ายสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง  เป็นต้น

บริษัทที่ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner Award 2017 ทั้ง 5 สาขา ได้แก่

  1. รางวัล Microsoft Enterprise Business Solution of the year 2017 ได้แก่ บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท G-Able

(เรียงจากซ้าย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทจีเอเบิล, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

  1. รางวัล Microsoft SMB Business Solution of The Year 2017 ได้แก่ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
  2. รางวัล Microsoft Distribution Partner of The Year 2017 ได้แก่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  3. รางวัล Microsoft Cloud Solution Partner of The Year 2017 ได้แก่ บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  4. รางวัล Microsoft Value Added Reseller Partner of The Year 2017 ได้แก่ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

 

เกี่ยวกับ Microsoft (ไมโครซอฟท์)

บริษัท ไมโครซอฟท์ ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์

เกี่ยวกับ Mverge (เอ็มเวิร์จ)

Mverge (เอ็มเวิร์จ) บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท G-Able ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Microsoft Solution และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ

แหล่งข่าว https://news.microsoft.com/Top