G-Able| Mverge รับรางวัล Partner of the Year 2019 จาก Microsoft ย้ำภาพผู้นำขับเคลื่อนการทำงานยุคดิจิทัลในเมืองไทย

Modern Workplace

G-Able| Mverge รับรางวัล Partner of the Year 2019 จาก Microsoft ย้ำภาพผู้นำขับเคลื่อนการทำงานยุคดิจิทัลในเมืองไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 Mverge (เอ็มเวิร์จ) บริษัทในเครือของกลุ่ม G-Able ที่เป็น Digital Transformation Partner และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ ได้ขึ้นรับรางวัล Microsoft Modern Workplace Partner of the Year ประจำปี 2019 ของประเทศไทย โดยได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาและนำเสนอ Solution ที่มีความปลอดภัยแบบครบวงจร เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน บริษัท G-Able | Mverge ยังมีเป้าหมายที่จะช่วยผลักดันให้ลูกค้ามีการใช้งานบน Cloud เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายขึ้นบน Microsoft Cloud Platform

G-Able รับรางวัล Microsoft Modern Workplace Partner of the Year 2019

ทั้งนี้ นางสาวปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชั่นทางธุรกิจและบริการ กลุ่มบริษัท จี-เอเบิล กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นพันธมิตรของไมโครซอฟท์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการทำงานยุคใหม่ (Modern Workplace) เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ขับเคลื่อนโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ในตลาดเมืองไทย และในปัจจุบันการปฏิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัลถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเราเชื่อว่าเครื่องมือ โซลูชันต่างๆ ของไมโครซอฟท์จะช่วยผลักดันการปฏิรูปธุรกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ
inquiry@g-able.comTop