Thailand’s Network Security Contest 2017

Thailand’s Network Security Contest 2017

ผ่านไปแล้ว…กับการแข่งขันด้าน Network Security ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ สำหรับโครงการ Thailand’s Network Security Contest 2017 การแข่งขันทางด้าน Network Security พร้อมชิงรางวัลเงินสดกว่า 180,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยโครงการ Thailand’s Network Security Contest 2017 หรือ TNSC#10 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล  จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s  Network Security Contest  2017 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่โรงแรม The berkeley ประตูน้ำ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ และ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานด้าน Security กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 12 ทีม จาก 112 ทีม ทั่วประเทศ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยทุกทีมต่างแสดงความสามารถทั้งการแก้โจทย์ การนำเสนอ การประยุกต์ใช้ และตอบคำถามอย่างเข้มข้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

โครงการ TNSC#10 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ทีม ซอล กุหลาบไฟ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีม Mr.Ossas. จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีม Netstat จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย
1. ทีม จัน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทีม terminal21 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ทีม 555plus จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม
1. ทีม G&M จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทีม Osas จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ทีม No013 จาก จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ทีม KU มี TAS จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ทีม alert(555) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. ทีม Henry Three Friends จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ทางโครงการ TNSC#10 ขอปรบมือดังๆให้กับน้องๆทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ ไปประยุกต์และต่อยอดในทางสร้างสรรค์ต่อไปนะครับ

โครงการ Thailand Network Security Contest (TNSC)

ได้จัดตั้งมาเป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้รักการเรียนรู้ ใฝ่หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงเป็นเวทีระดับประเทศที่ให้โอกาสแก่ นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการใฝ่รู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆTop