BRIAN

BRIAN

Brilliant Marketing Analytics Platform สำหรับนักการตลาดในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดในหลากหลายมิติ

เกี่ยวกับ BRIAN

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจของคุณและคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบรับทาง Social Media การมองหากลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำ Campaign หรือแม้กระทั่งทราบถึงความเคลื่อนไหว และกลยุทธ์ในการทำ Online Ads และ CPC Campaign ของคู่แข่ง

4D Marketing Analytics Platform

 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแบบ 4 มิติ เพื่อการทำการตลาดในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

Why choose G-Able BRIAN solutions?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมและประสบการณ์ในการให้บริการทางด้าน Digital Marketing โดยเฉพาะ ประกอบกับความพร้อมในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้ระบบ BRAIN ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์จริงในโลก Digital Marketing โดยเฉพาะ

รายละเอียดเชิงลึก

BRIAN เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจของคุณและคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบรับทาง Social Media การมองหากลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำ Campaign หรือแม้กระทั่งทราบถึงความเคลื่อนไหว และกลยุทธ์ในการทำ Online Ads และ CPC Campaign ของคู่แข่งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

Social & Content Analytics

Social & Content Analytics

To know deep audience insights, you can greatly better response to them

บริการรวบรวมและวิเคราะห์ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ แคมเปญ รวมถึงเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณใน Social Network

Ads Analytics & Explorer

Ads Analytics & Explorer

To create greater ads campaigns than your competitors

บริการติดตามและวิเคราะห์การทำ Online Ads ของคู่แข่ง โดยสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน

Competitors Analytics

Competitors Analytics

To create greater digital campaigns than your competitors

ทำให้รู้เท่าทันกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการสร้าง traffic ไม่ว่าจะเป็น referrals, social network รวมถึง CPC ของคู่แข่ง

PR Analytics

PR Analytics

To know better of PR Strategies than your competitors

วิเคราะห์และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวการประชาสัมพันธ์ของคู่แข่งผ่านช่องทางสื่อต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

BRIAN เป็นบริการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มีการพูดถึงแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram เว็บบอร์ด เว็บไซต์ข่าวต่างๆ รวมไปถึงโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงติดตามวัดผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกพัฒนาเพื่อรองรับและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยโดยเฉพาะ แสดงผลบน Interactive Dashboard ที่เข้าใจง่าย รองรับการใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งใน Desktop, Tablet และ Smartphone

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

BRIAN เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะช่วยให้นักการตลาดเช่นคุณ ค้นหาเทรนด์และวิเคราะห์ตลาดในยุคดิจิทัลขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่น่าสนใจ ในหลากหลายมิติได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ traffic, การปล่อยโฆษณาออนไลน์, กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ รวมไปถึงเสียงตอบรับรวมจากโลกออนไลน์ ซึ่ง BRIAN สามารถติดตามวัดผลและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนทั้งในภาพกว้างและเชิงลึก ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ควบคู่ในการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาการตลาดสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

กรณีศึกษา

Analytics Suite for Digital Marketers: Dashboard สำหรับวัดผลและเปรียบเทียบ performance ต่างๆ ในโลก digital marketing ของคุณและคู่แข่ง โดยสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์ที่คุณมีได้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น

Website Analytics

Website Analytics

Dashboard สำหรับวิเคราะห์ traffic ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น referrals, social network รวมถึง CPC จากเว็บไซต์ของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ยิ่ง traffic มาก ยิ่งได้เปรียบ!
Ads / PR Creativity

Ads / PR Creativity

ติดตามการทำโฆษณาและแคมเปญในโลกออนไลน์และโฟกัสโฆษณา หรือแคมเปญที่ได้รับความนิยมเพื่อนำมาเป็น best/bad practice สำหรับคุณ
PR Clipping News

PR Clipping News

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณและคู่แข่ง รวมทั้งวิเคราะห์ engagement ที่ได้รับ อย่างอัตโนมัติ ทำให้คุณทราบความเคลื่อนไหวก่อนใคร
Social Feedback

Social Feedback

สำหรับติดตามเสียงตอบรับเกี่ยวกับเทรนด์ของธุรกิจของคุณในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือลบ

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Top