Chatbot

Chatbot

ผู้ช่วยล่องหน ประสิทธิผลเต็มร้อย

เกี่ยวกับ Chatbot

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Website หรือ Social media ต่าง ๆ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Machine Learning หรือ Artificial Intelligence (AI) ทำให้ Chatbot เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของมนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจ หรือสังคม ซึ่งในปัจจุบัน Chatbot ได้ถูกนำเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างแพร่หลาย อาทิ การสื่อสารข้อมูลของสำนักข่าวในรูปแบบของการสนทนาออนไลน์ผ่านการ Chat กับ Bot ของสำนักข่าว การซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบของการสนทนากับ Chatbot ของร้านค้า และการให้บริการข้อมูลกับลูกค้าบนช่องทางออนไลน์ในรูปแบบของการสนทนาผ่าน Chatbot ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารผ่านตัวอักษรและผ่านเสียงพูดอย่างระบบ Call Center หรือแม้กระทั่งการสื่อสารภายในองค์กรก็สามารถนำเอา Chatbot ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นเดียวกัน

Why choose G-ABLE Chatbot solutions?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Machine Learning หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา Chatbot ประกอบกับมีทีมงานทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนา Chatbot ให้ตอบโจทย์ในเรื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flexible

G-ABLE ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ด้วยความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ภาษา และเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ

Time Saving

ลดเวลาการจัดการระบบธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Valuable Cost

G-ABLE คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นๆให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

24/7 Assistant available for you

 

ให้ธุรกิจคุณมีผู้ช่วยตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติสำคัญของ Chatbot ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนั้น มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการบริการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสร้างความน่าสนใจ ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot ยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความสนใจความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot Application เป็นบริการพัฒนาระบบ Chatbot แบบครบวงจร โดยประกอบด้วย

 1. แอปพลิเคชันที่ใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform integration (Facebook Messenger, Line)
 2. ระบบ Chatbot API services สำหรับประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของคำถาม
 3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถามของ Chatbot
 4. ระบบสำหรับการ Train Chatbot และการบริหารจัดการข้อมูล Knowledge ที่เหมาะสม (Chatbot Training Portal) เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการโต้ตอบของ Chatbot กับผู้ใช้งาน (Chat log analytics) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

การทำงาน

Chatbot Application ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform อย่าง Facebook Messenger หรือ Line จะทำหน้าที่สนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้งาน โดยมี Chatbot API services ทำหน้าที่ประมวลผลคำถาม และหาคำตอบจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดย Chatbot จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขอบเขตของ Knowledge ที่ถูกใช้ในการ Train Chatbot ซึ่งการสนทนาโต้ตอบกับ Chatbot แต่ละครั้ง จะถูกเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

Chatbot Applications ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการบริการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสร้างความน่าสนใจ ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot ยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot on Facebook Messenger for online news

Chatbot สำหรับอัปเดตข่าวสารออนไลน์

Chatbot on Line for an online store / e-commerce chatbot

Chatbot สำหรับให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

Chatbot on a website for CRM

Chatbot สำหรับให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์

Chatbot on internal portal for human resource management services

Chatbot สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot API Services เป็นบริการระบบประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบสำหรับ Chatbot โดยประกอบด้วย

 1. ระบบ Chatbot API services สำหรับประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของคำถาม
 2. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถามของ Chatbot
 3. ระบบสำหรับการ Train Chatbot และการบริหารจัดการข้อมูล Knowledge ที่เหมาะสม (Chatbot Training Portal) เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

Chatbot API Services จะทำงานร่วมกับ Chat application ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform โดยเชื่อมต่อผ่าน API services เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลคำถาม และหาคำตอบจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยจะสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของ Knowledge ที่ถูกใช้ในการ Train Chatbot ซึ่งการสนทนาโต้ตอบผ่าน Chatbot API Services แต่ละครั้ง สามารถเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Chatbot API Services จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Chatbot Application ของคุณในการสื่อสาร ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ทำให้ Chatbot Application ของคุณสามารถโต้ตอบและสนทนากับผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความพึงพอใจ และช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจมากขึ้นด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot API Services สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงความสนใจ และความต้องการของลูกค้า จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการสนทนาผ่าน Chatbot API Services เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot API services for an online store / e-commerce chatbot application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

Chatbot API services for CRM application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์

Chatbot API services for human resource management services application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Chatbot API services for healthcare application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลด้านสุขภาพ

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot Training Portal เป็นระบบสำหรับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการ Train Chatbot เพื่อกำหนดขอบเขตรูปแบบการตอบคำถามหรือการโต้ตอบของ Chatbot และเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูล Knowledge จากส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

Chatbot Training Portal เป็นระบบสำหรับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการ Train Chatbot เพื่อกำหนดขอบเขตรูปแบบการตอบคำถามหรือการโต้ตอบของ Chatbot โดยอยู่ในรูปแบบของ Web portal ที่จะทำงานร่วมกับ Chatbot API Services ในการจัดการ Knowledge และข้อมูลสำหรับประมวลผลหาคำตอบที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน Chatbot Application

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Chatbot Training Portal ทำหน้าที่ช่วยบริหารจัดการ Knowledge และข้อมูลที่จะใช้ในการตอบคำถาม หรือสนทนาโต้ตอบของ Chatbot รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตของคำถาม หรือบทสนทนาของ Chatbot ซึ่งเป็นข้อมูลที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น Chatbot Training Portal จึงเป็นระบบสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการ Knowledge และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพื่อให้ Chatbot สามารถสนทนา โต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot Training Portal for an online store / e-commerce chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลสินค้า และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chatbot Training Portal for CRM chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลคำตอบ และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

Chatbot Training Portal for human resource management services chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท

Chatbot Training Portal for healthcare application

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลด้านสุขภาพ และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดเชิงลึก

Chat Log Analytic เป็นระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการสนทนา โต้ตอบระหว่าง Chatbot กับผู้ใช้งาน ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

ข้อมูลสถิติการสนทนา โต้ตอบระหว่าง Chatbot กับผู้ใช้งาน ที่ถูกเก็บและบันทึกจาก Chat Log จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพและขอบเขตที่ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

การทำงาน

การโต้ตอบและสนทนาระหว่างผู้ใช้งานกับ Chatbot Application ผ่าน Chatbot API services จะมีการเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chat Log Analytic for an online store / e-commerce chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Chatbot เพื่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพ สามารถโต้ตอบและสนทนากับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้า และการสั่งซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for CRM chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Chatbot ในการให้บริการลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for human resource management services chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างพนักงานกับ Chatbot เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน ประเมิน engagement หรือการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับองค์กร รวมไปถึงเพื่อพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการ ให้ตอบโจทย์ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for healthcare application

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างคนทั่วไปกับ Chatbot เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติสำคัญของ Chatbot ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนั้น มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการบริการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสร้างความน่าสนใจ ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot ยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความสนใจความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Chatbot Applications

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot Application เป็นบริการพัฒนาระบบ Chatbot แบบครบวงจร โดยประกอบด้วย

 1. แอปพลิเคชันที่ใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform integration (Facebook Messenger, Line)
 2. ระบบ Chatbot API services สำหรับประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของคำถาม
 3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถามของ Chatbot
 4. ระบบสำหรับการ Train Chatbot และการบริหารจัดการข้อมูล Knowledge ที่เหมาะสม (Chatbot Training Portal) เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการโต้ตอบของ Chatbot กับผู้ใช้งาน (Chat log analytics) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

การทำงาน

Chatbot Application ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform อย่าง Facebook Messenger หรือ Line จะทำหน้าที่สนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้งาน โดยมี Chatbot API services ทำหน้าที่ประมวลผลคำถาม และหาคำตอบจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดย Chatbot จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขอบเขตของ Knowledge ที่ถูกใช้ในการ Train Chatbot ซึ่งการสนทนาโต้ตอบกับ Chatbot แต่ละครั้ง จะถูกเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

Chatbot Applications ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการบริการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสร้างความน่าสนใจ ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot ยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot on Facebook Messenger for online news

Chatbot สำหรับอัปเดตข่าวสารออนไลน์

Chatbot on Line for an online store / e-commerce chatbot

Chatbot สำหรับให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

Chatbot on a website for CRM

Chatbot สำหรับให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์

Chatbot on internal portal for human resource management services

Chatbot สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Chatbot API Services

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot API Services เป็นบริการระบบประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบสำหรับ Chatbot โดยประกอบด้วย

 1. ระบบ Chatbot API services สำหรับประมวลผลคำถาม และประเมินหาคำตอบที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของคำถาม
 2. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถามของ Chatbot
 3. ระบบสำหรับการ Train Chatbot และการบริหารจัดการข้อมูล Knowledge ที่เหมาะสม (Chatbot Training Portal) เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

Chatbot API Services จะทำงานร่วมกับ Chat application ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application, หรือ Social / Chat platform โดยเชื่อมต่อผ่าน API services เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลคำถาม และหาคำตอบจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยจะสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของ Knowledge ที่ถูกใช้ในการ Train Chatbot ซึ่งการสนทนาโต้ตอบผ่าน Chatbot API Services แต่ละครั้ง สามารถเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Chatbot API Services จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Chatbot Application ของคุณในการสื่อสาร ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ทำให้ Chatbot Application ของคุณสามารถโต้ตอบและสนทนากับผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความพึงพอใจ และช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจมากขึ้นด้วย ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในมุมที่กลุ่มลูกค้าจะได้ความพึงพอใจในการบริการแล้ว Chatbot API Services สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงความสนใจ และความต้องการของลูกค้า จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการสนทนาผ่าน Chatbot API Services เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot API services for an online store / e-commerce chatbot application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

Chatbot API services for CRM application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์

Chatbot API services for human resource management services application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Chatbot API services for healthcare application

Chatbot API services สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลด้านสุขภาพ

Chatbot Training Portal

รายละเอียดเชิงลึก

Chatbot Training Portal เป็นระบบสำหรับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการ Train Chatbot เพื่อกำหนดขอบเขตรูปแบบการตอบคำถามหรือการโต้ตอบของ Chatbot และเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูล Knowledge จากส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ Chatbot สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

Chatbot Training Portal เป็นระบบสำหรับแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการ Train Chatbot เพื่อกำหนดขอบเขตรูปแบบการตอบคำถามหรือการโต้ตอบของ Chatbot โดยอยู่ในรูปแบบของ Web portal ที่จะทำงานร่วมกับ Chatbot API Services ในการจัดการ Knowledge และข้อมูลสำหรับประมวลผลหาคำตอบที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน Chatbot Application

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Chatbot Training Portal ทำหน้าที่ช่วยบริหารจัดการ Knowledge และข้อมูลที่จะใช้ในการตอบคำถาม หรือสนทนาโต้ตอบของ Chatbot รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตของคำถาม หรือบทสนทนาของ Chatbot ซึ่งเป็นข้อมูลที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น Chatbot Training Portal จึงเป็นระบบสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการ Knowledge และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพื่อให้ Chatbot สามารถสนทนา โต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chatbot Training Portal for an online store / e-commerce chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลสินค้า และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูลสินค้า และรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chatbot Training Portal for CRM chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลคำตอบ และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูล และให้บริการกับลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

Chatbot Training Portal for human resource management services chatbot

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน วันหยุด วันลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท

Chatbot Training Portal for healthcare application

Chatbot Training Portal สำหรับอัพเดตข้อมูลด้านสุขภาพ และบริหารจัดการขอบเขตการโต้ตอบของ Chatbot เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับบุคคลทั่วไป

Chat Log Analytic

รายละเอียดเชิงลึก

Chat Log Analytic เป็นระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการสนทนา โต้ตอบระหว่าง Chatbot กับผู้ใช้งาน ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

ข้อมูลสถิติการสนทนา โต้ตอบระหว่าง Chatbot กับผู้ใช้งาน ที่ถูกเก็บและบันทึกจาก Chat Log จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพและขอบเขตที่ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกมิติต่อไป

การทำงาน

การโต้ตอบและสนทนาระหว่างผู้ใช้งานกับ Chatbot Application ผ่าน Chatbot API services จะมีการเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ Chatbot ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

Chat Log Analytic for an online store / e-commerce chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Chatbot เพื่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพ สามารถโต้ตอบและสนทนากับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้า และการสั่งซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for CRM chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Chatbot ในการให้บริการลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา Chatbot ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for human resource management services chatbot

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างพนักงานกับ Chatbot เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน ประเมิน engagement หรือการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับองค์กร รวมไปถึงเพื่อพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการ ให้ตอบโจทย์ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

Chat Log Analytic for healthcare application

เก็บข้อมูลสถิติการถาม-ตอบ และการสนทนาระหว่างคนทั่วไปกับ Chatbot เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคลทั่วไป

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.com

Advanced Technologies

ภาพรวมของโซลูชัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาท หรือแทนที่การใช้ชีวิตและการทำงาน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เชื่อมทุกอย่างด้วยอินเตอร์เน็ต Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยี Machine Learning(ML)ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์  Artificial Intelligence(AI)

ระบบ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสนทนาผ่านวิธีการฟังหรือข้อความ และ Blockchain เทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ต่างอยู่ในส่วนของ Advanced Technologies ทั้งสิ้น

น่าสนใจอย่างไร?

ปัจจุบันมีการนำเอา Advanced Technologies มาใช้อย่างแพร่หลาย เพียงแต่เราอาจไม่ได้เรียกว่ามันคือ Advanced Technologies เช่น ตัวอย่างใกล้ตัวที่หลายแบรนด์นำ chatbot มาใช้เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ LINE หรือ Facebook หรือการเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกรรมการเงินออนไลน์ซึ่งมีความปลอดภัยสูง จากตัวอย่างทั้งสองนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ปลอยภัยในการซื้อสินค้า และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ต้องไปถึงธนาคาร

ทำไมต้อง G-ABLE?

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดด้าน IT และดิจิทัลซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีทาง Advanced Technologies มาช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรให้เชื่อมต่อกันทุกมิติได้ทางอินเตอร์เนต ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำความสะดวกมาสู่การทำงานในองค์กร และลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้

ขอยกตัวอย่างการนำเอาเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับ Big Data โดยยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้ามีการเก็บระบบข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าเอาไว้ สมุุติคุณไปซื้อนมผงที่ห้างทุกๆวันศุกร์ ก็มักจะเจอสินค้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างผ้าอ้อมเด็กมาอยู่ข้างๆกัน พอไปคิดเงินที่แคชเชียร์ คุณก็ได้รับคูปองลดราคาสำหรับขวดนมเด็ก 30%

พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับการวิเคราะห์จากทางห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่ซื้อนมให้ลูกมักซื้อผ้าอ้อมเช่นกัน เช่นเดียวกันเมื่อลูกยังต้องกินนมก็มีโอกาสต้องซื้อขวดนม เนื่องจากขวดนมนั้นเป็นสินค้าที่ซื้อแล้วใช้ได้นาน ห้างสรรพสินค้าจึงต้องกระตุ้นลูกค้า ด้วยการแจกส่วนลด แบบนี้ต่อให้จุกนมยังใหม่เป็นใครก็ยังอยากซื้อ ซึ่งเป็นการที่ห้างจะเพิ่มยอดขายสินค้าอื่นๆในหมวดเดียวกันเพิ่มอีกด้วย

Top